Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

CzechPoint

Ověřené výpisy :


- z Katastru nemovitostí

- z Obchodního rejstříku

- z Živnostenského rejstříku

- z Rejstříku trestů

- z Rejstříku trestů práv. osoby

- Přijetí podání podle      
  živnostenského zákona (§ 72)

- Žádost o výpis nebo opis z
  Rejstříku trestů podle zákona
  č. 124/2008 Sb

- z Bodového hodnocení řidiče

- Vydání ověřeného výstupu ze
  Seznamu kvalifikovaných
  dodavatelů

- Podání do registru účastníků
  provozu modulu autovraků  
  ISOH

- z Insolvenčního rejstříku
 

Datové schránky

- Autorizovaná konverze dok.

- Centrální úložiště
  ověřovacích doložek

- Úschovna systému
  CzechPOINT

- CzechPOINT@office

- Základní registry

 
czechpoint_ico
 
 
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 28
DNES: 631
TÝDEN: 3503
CELKEM: 991040

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.

Pranostika na akt. den

Udělá-li se v srpnu deštivo, prší med a dobré víno.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

www.kinohradec.czwww.kinohradec.cz


Pozvánka na Hradozámeckou noc Moravské hrady.cz

Letní retrokino KRAKONOŠ A LYŽNÍCI                 MORAVSKÉ HRADY.CZ

v areálu letního kina u Pivovarských sklepů         letní kulturní festival

(na konci ulice Pivovarská)                                  u hotelu Belaria

26. 8. 2017, ve 20 h                                          18.–19. 8. 2017 

 

Archiv

Zámek Hradec nad Moravicí Vás zve na výstavu dobových pohlednic

Zámek Hradec nad Moravicí Vás zve na výstavu dobových pohlednicZámek Hradec nad Moravicí Vás zve na výstavu Svět včerejška na opavských pohlednicích z let 1893–1918. Výstava potrvá do 3. září 2017.

Jitka Celtová, 8. 8. 2017 Zobrazit více

Fotografická soutěž pro děti a mládež: Místo, které mám rád: uzávěrka soutěže je 31. 8. 2017

Fotografická soutěž pro děti a mládež: Místo, které mám rád: uzávěrka soutěže je 31. 8. 2017Město Hradec nad Moravicí vyhlásilo fotografickou soutěž pro děti a mládež s názvem Místo, které mám rád. Tématem soutěže je zachytit atmosféru konkrétního místa ve městě Hradec nad Moravicí, jeho částech nebo jeho blízkém okolí.

Jitka Celtová, 8. 8. 2017 Zobrazit více

Bezplatná sociální poradna

Bezplatná sociální poradnaVážení občané, termín příští poradny je 6. září 2017.

Jitka Celtová, 4. 8. 2017 Zobrazit více

Základní informace k volbám, hlasování na voličský průkaz, členství v okrskových volebních komicích


Základní informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.

Voliči mohou hlasovat ve stanovených volebních místnostech v pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8 do 14 hodin.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tj. do 17. října 2017. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Volební okrsek č. 3 v Kajlovci bude přemístěn do budovy hasičské zbrojnice (z budovy mateřské školy). Ostatní umístění volebních okrsků zůstává stejné. Jejich seznam včetně adres bude zveřejněn.

Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nevznikla u něj překážka volebního práva.

Hlasování na voličský průkaz

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (podle místa trvalého pobytu), vydá Městský úřad Hradec nad Moravicí na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dny voleb do Parlamentu ČR v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

  • osobně na Městském úřadu Hradec nad Moravicí – do 18. 10. 2017 do 16 h (nutno předložit doklad totožnosti)
  • zasláním písemné žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky – do 13. 10. 2017.

Voličské průkazy budou vydávány od 5. 10. 2017. Městský úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Upozorňujeme, že při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Okrskové volební komise (OVK)

Politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, mohou nejpozději do 20. září 2017 delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do OVK v každém volebním okrsku. Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi města, a to v listinné nebo elektronické podobě.

Zájemci o činnost v okrskové volební komisi (OVK)

Občané, kteří mají zájem o členství v OVK, a nebudou delegováni politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí, se mohou obrátit na Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, (1. patro č. dveří 18, tel. č.: 553 783 940 nebo 725 666 074, e-mail: jceltova@muhradec.cz).

Zvláštní odměna za výkon funkce činí: předseda OVK 1 600 Kč, člen OVK 1 300 Kč. Pokud se předseda či člen některého z jednání OVK nezúčastní, městský úřad celkovou výši odměny poměrně zkrátí, a to podle evidence o jeho účasti na zasedáních OVK.

První zasedání OVK se uskuteční v pondělí 25. září 2017 v budově městského úřadu. Městský úřad zašle všem předem písemnou pozvánku s podrobnějšími informacemi.

Kontakty:

Městský úřad Hradec nad Moravicí, tel. č.:  553 783 940 nebo 725 666 074, e-mail: jceltova@muhradec.cz).

Jitka Celtová, odbor vnitřních věcí a kultury

Dokumenty: 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí


Jitka Celtová, 3. 8. 2017 Zobrazit méně
Archiv