Obsah

Důležité odkazy a informace

Zprávy

16.04.2019

Interval nula až nekonečno

Kniha Interval nula až nekonečno získala ocenění

Kniha Hradec nad Moravicí Interval nula až nekonečno získala 1. místo v soutěži Touristpropag 2019.

Detail

15.04.2019

Informace

Uzavření sběrného dvora ve dnech 19.4., 1.5 a 8.5.2019

Během nadcházejících státních svátků, které připadají na pátek a středy, bude sběrný dvůr na ulici Žižkova uzavřen.

Detail

10.04.2019

Kino

Kino Orion dubnové novinky

Kino Orion má od dubna nové webové stránky. Přehled filmů, co se hraje najdete na www.kino-orion.cz.

Detail

08.04.2019

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu 2019 (aktualizace 08. 04. 2019)

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech pátek 24. 5. 2019 a sobota 25. 5. 2019. Informace pro voliče. Informace pro okrskové volební komise.

Detail

04.04.2019

Uzavření lávky pro pěší

Oznámení o uzavření lávky u Pivovarských sklepů

Vážení občané, oznamujeme Vám, že dne 4. dubna 2019 byla z preventivně-bezpečnostních důvodů uzavřena lávka pro pěší přes řeku Moravici (lávka u Pivovarských sklepů, mezi ulicí Pivovarská a Stránka).

Detail

04.04.2019

Vítání občánků

Fotografie z vítání občánků

Vážení rodiče, fotografie z Vítání občánků si můžete vyzvednout na podatelně městského úřadu.

Detail

04.04.2019

Národní dům

Informace vedení města ohledně plánované rekonstrukce budovy "Babince" a budovy Národního domu v Hradci nad Moravicí

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto informovat o dalším postupu města Hradec nad Moravicí ve věci zakoupení a následné rekonstrukce budovy bývalé restaurace Na Podolí ("Babinec") a plánované rekonstrukce budovy Národního domu.

Detail

27.03.2019

Kotlíkové dotace a kotlíkové bezúročné půjčky 1

Kotlíkové dotace a kotlíkové bezúročné půjčky

Vážení spoluobčané, město Hradec nad Moravicí se rozhodlo pomoci občanů při výměně starého nevyhovujícího kotle a zapojí se do pilotního programu Státního fondu životního prostředí ve věci poskytování tzv. kotlíkových půjček, neboť kraj poskytuje finance na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva I. a II. emisní třídy až zpětně po realizace a mnozí lidé tak nemají potřebné peníze k dispozici.

Detail

15.03.2019

Dopravní omezení - práce na silnici

Informace o omezení provozu mezi obcemi Jakubčovice a Bohučovice

Podle sdělení Magistrátu města Opavy, odboru dopravy, dojde z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4648 - napojení do kamenolomu Bohučovice“ ve dnech od 18. března do 30. června 2019 k omezení obecného užívání silnice III/4648, a to v úseku od konce zástavby obce Bohučovice po křižovatku se silnicí III/4643 (směr Jakubčovice).

Detail

13.03.2019

Informace

Tříděný sběr plechových obalů

Oznamujeme občanům, že do žlutých kontejnerů na tříděný sběr plastů a nápojových kartónů je možno nově ukládat také plechové obaly – konzervy a plechovky od nápojů. Konzervy je vhodné vymýt. Takto vytříděné odpady jsou dále dotřiďovány na lince svozové společnosti.

Detail

13.03.2019

Informace

Svozy bioodpadu

Na konci března začínají pravidelné svozy bioodpadu. První svoz pro obce Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice a Žimrovice je 27. 3. 2019. První svoz pro obce Hradec nad Moravicí a Kajlovec je 4. 4. 2019.

Detail

13.03.2019

Vítání občánků

Vítání nových občánků města: sobota 16. 3. 2019

Vážení rodiče, město Hradec nad Moravicí si dovoluje pozvat Vás, Vaše děťátko a další členy rodiny na slavnostní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, které se uskuteční v sobotu 16. března 2019 v 10 hodin v obřadní síni v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265.

Detail

06.03.2019

Hradecké noviny

Hradecké noviny a nové periodikum Hradecký kulturní měsíčník

Uzávěrka nového vydání zpravodaje Hradecké noviny (č. 2/2019) a prvního vydání nového periodika Hradecký kulturní měsíčník je v pátek 15. 3. 2019.

Detail

01.03.2019

Legie

Příměstské tábory

HRAcí DEskové Centrum Legie pořádá v červenci 2019 pro děti od 5 do 15 let tři turnusy příměstského tábora. Tábory budou probíhat na Mariánských loukách u hotelu Belaria a v Kempu Kajlovec.

Detail

21.02.2019

Hradecký kulturní měsíčník

Hradecký kulturní měsíčník

Od 1. dubna 2019 bude vycházet Hradecký kulturní měsíčník, v kterém se budou moci občané dozvědět o pořádaných akcích z oblasti kultury, sportu, gastronomie apod. Měsíčník bude pravidelně doručován do poštovních schránek.

Detail

13.02.2019

Dotační program města Hradec nad Moravicí pro rok 2019

Vážení spoluobčané, Rada města Hradec nad Moravicí vyhlásila Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2019.

Detail

13.02.2019

Informace k rozhodnutí zastupitelstva města

V návaznosti na platné usnesení zastupitelstva města ze dne 28. 1. 2019, č. 1.3.2019/ZM, byla dne 13. 2. 2019 Centru pro regionální rozvoj České republiky zaslána informace, že město Hradec nad Moravicí neschválilo přijetí dotace na realizaci projektu: Polyfunkční komunitní centrum, Hradec nad Moravicí, č. CZ.06.2.2.56/0.0/17_088/0005920 z integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi.

Detail

12.02.2019

Mezi obyvateli Hradce nad Moravicí najdeme téměř 40 Dobrých andělů

Příspěvek zaslaný do Hradeckých novin č. 1/2019.

Detail

12.02.2019

Tříkrálová sbírka 2019 (2. skautský oddíl Domoradovice)

Příspěvek zaslaný do Hradeckých novin č. 1/2019.

Detail

12.02.2019

Dnešní školní jídelny

Příspěvek zaslaný do Hradeckých novin č. 1/2019.

Detail