Obsah

Odbor financí

Adresy
Opavská 265, 74741 Hradec nad Moravicí

 

 Formuláře odboru financí - ZDE

 

2.   Odbor financí, pracovní náplň odboru (OF):

 

 

Je odborem úřadu pro:

 

 1. Vyhotovení rozpočtu, sledování a vyhodnocování jeho plnění,
 2. Účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách, sdružených prostředcích, akciích, podílech a jiných cenných papírech,
 3. Činnosti spojené s financováním města, příspěvkových organizací a organizačních složek města.
 4. Jednotnou metodiku rozpočtu, účetnictví a daní,
 5. Vymáhání pravomocných pohledávek města,
 6. Realizaci platové politiky zaměstnavatele a řešení pracovněprávních záležitostí
 7. Vedení personální a platové agendy zaměstnanců města včetně odvodů daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
 8. Vytváření a usměrňování podmínek ekonomického rozvoje města.

 

 

Všeobecně:

 

 1. Zabezpečuje běžnou korespondenci odboru.
 2. Podílí se na zpracovávání návrhů právních předpisů města.
 3. Řeší stížnosti a podněty občanů na svěřeném úseku.
 4. Zabezpečuje zřizování bankovních účtů a dispozičních oprávnění.
 5. Zabezpečuje přípravu materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města.
 6. Spolupracuje s příslušnými orgány státní správy.
 7. Zpracovává příslušné statistické údaje.
 8. Provádí archivaci.
 9. Navrhuje vyřazení nepotřebného majetku.
 10. Zajišťuje správu pohledávek včetně příslušenství.
 11. Provádí inventarizaci majetku města na svěřeném úseku.
 12. Zabezpečuje spolupráci s kontrolními orgány a auditorskou firmou.
 13. Je tajemníkem Finančního výboru.

 

 

Dělí se na tyto úseky:

Úsek rozpočtu

Úsek účetnických prací

Úsek evidenční

Úsek daní poplatků

Úsek personální a mzdový

 

 

 1. Úsek rozpočtu města
  1. rozpočet města, rozpis rozpočtu,
  2. rozpočtová opatření,
  3. finanční vypořádání,
  4. rozbory a výsledky hospodaření města,
  5. spolupráce s příspěvkovými organizacemi města,

 

 1. Úsek účetnických prací
  1. veškeré účetnické práce v návaznosti na DPH
  2. denní zpracování výdajových dokladů
  3. vedení a sledování stavu účtů města,
  4. použití účelově určených finančních prostředků,
  5. kontace výdajových dokladů,
  6. platební a zúčtovací styk s bankou,
  7. agenda půjček, dotací a příspěvků,
  8. evidence faktur a platebních poukazů,
  9. likvidace faktur,
  10. fakturace,
  11. zúčtování daně z příjmů,
  12. agenda fondu zaměstnavatele,
  13. pokladna,
  14. cestovní náhrady.

 

 1. Úsek evidenční
  1. daň z nemovitostí,
  2. platby za domovní odpad,
  3. inventarizace majetku města,
  4. evidence nemovitého majetku města,
  5. pojištění majetku města,
  6. evidence psů,

 

 1. Úsek daní poplatků

2.4.1    správa místních poplatků – odpady, psi, VHP, HP, vstupné, ubytovací kapacity,

2.4.2    povolování provozu VHP, HP,

2.4.3    výběr poplatků v hotovosti,

2.4.4    vymáhání nedoplatků,

2.4.5    exekuční řízení při vymáhání nedoplatků.

 

 1. Úsek personální a mzdový
  1. rozpočet mezd, čerpání mzdových prostředků,
  2. evidence uchazečů o zaměstnání,
  3. vedení mzdové agendy,
  4. zpracovávání všech personálních dokladů (osobní spisy, zápočtové listy, změny   

ve zdravotním pojištění, smlouvy, potvrzení atp),

 1. pracovně právní agenda,
 2. spolupráce s Úřadem práce,
 3. ohlašovací povinnost vůči zdravotním pojišťovnám, OSSZ, ČSSZ, ÚDZ atd.,
 4. spolupráce se zdravotnickými pojišťovnami,
 5. zpracování podkladů pro Správu soc. pojištění,
 6. zúčtování mezd, srážek, dávek atp.,
 7. evidence odpracované pracovní doby (docházky),
 8. archivace mzdových a personálních agend.

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Bártová Kateřinamzdová účetní553 783 933
Štenclová Jana, Ing.účetní553 783 932
Kupková Lenkaúčetní553 783 935
Robenková Ludmila, Ing.vedoucí odboru553 783 936
Slaninová Evapokladní553 783 935