Obsah

Česko-polský projekt Hranice dokořán

Typ: ostatní
Základní škola Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace města společně s polským partnerským městem Baborów v současné době realizují projekt Hranice dokořán, č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972, který byl podpořen z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektu 2014-2020 v Euroregionu Silesia.

 

Hranice dokořán

Hlavním cílem projektu je vzdělávání a socializace žáků na mezinárodní úrovni. Dojde ke zvýšení povědomí o společné historii a zajímavostech partnerských měst, bude podpořena týmová spolupráce dětí jak na poli sportu, tak poznání. Ve dnech 4. - 6. září 2019 proběhne jednodenní společný pobyt dětí v Hradci nad Moravicí, který bude zaměřen na rozvoj pohybových dovedností žáků a bližšího poznání partnerského města, a dvoudenní pobyt v příhraničním lázeňském městě Jeseník, městě s nejčistším vzduchem v ČR a bohatou historií zaměřenou na vodoléčitelství. Na oplátku budou mít děti možnost v měsíci červnu 2020 během třídenního pobytu v Polsku blíže poznat partnerské město Baborów a jeho okolí. Všichni účastníci se již nyní mohou těšit na bohatý kulturní a sportovní program, který si pro ně organizátoři připravili.

Celkové plánované výdaje projektu jsou 13 246,46 EUR, podpora z EFRR je 85 % z uznatelných nákladů projektu tj. 11 259,00 EUR.

 

Zpracovala: Ivana Hyklová


 


Vytvořeno: 15. 8. 2019
Poslední aktualizace: 15. 8. 2019 09:21
Autor: Město Hradec nad Moravicí