Obsah

Dotační program města Hradec nad Moravicí pro rok 2018

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané,

Rada města Hradec nad Moravicí se rozhodla na své schůzi konané dne 15. ledna 2018 vyhlásit Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2018.

Zájemce o dotaci žádáme, aby se před podáním žádosti důkladně seznámili s pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci dotačního programu.

Žádost o dotaci lze podat na předepsaném formuláři ve lhůtě od 19. února 2018 do 23. února 2018 (k žádosti podané před nebo po uvedené lhůtě nebude přihlíženo). O podaných žádostech bude rozhodnuto co nejdříve po uplynutí uvedené lhůty, nejpozději však do 27. března 2018.

Bližší informace naleznete v sekci Dotace 2018 (správa města – samospráva – dotace 2018) nebo na úřední desce. V případě dotazů ohledně podání žádosti o dotaci z rozpočtu města se obraťte na místostarostu města (tel.: 553 783 928, e-mail: mstarosta@muhradec.cz).


Vytvořeno: 17. 1. 2018
Poslední aktualizace: 17. 1. 2018 09:26
Autor: Jan Fejt