Obsah

Dotační program města Hradec nad Moravicí pro rok 2019

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané,

Rada města Hradec nad Moravicí vyhlásila Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2019.

Zájemce o dotaci žádáme, aby se před podáním žádosti důkladně seznámili s pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci dotačního programu.

Žádost o dotaci lze podat na předepsaném formuláři ve lhůtě od 15. března 2019 do 22. března 2019 (k žádosti podané před nebo po uvedené lhůtě nebude přihlíženo). O podaných žádostech bude rozhodnuto co nejdříve po uplynutí uvedené lhůty nejpozději 1. dubna 2019.

Bližší informace naleznete v sekci Dotace 2019 (správa města – samospráva – dotace 2019) nebo na úřední desce. V případě dotazů ohledně podání žádosti o dotaci z rozpočtu města se obraťte na místostarostu města (tel. č.: 553 783 928, e-mail: mstarosta@muhradec.cz) nebo na Ing. Janu Štenclovou, DiS., referentku odboru financí MěÚ (tel. č.: 553 783 932, e-mail: jstenclova@muhradec.cz). 


Vytvořeno: 13. 2. 2019
Poslední aktualizace: 13. 2. 2019 16:46
Autor: Jan Fejt