Obsah

Plánujete novou kulturní akci v nočních hodinách?

Typ: ostatní
InformaceDoba nočního klidu je stanovena zákonem jako doba od 22.00 do 6.00 hodin. Výjimečné případy, kdy je možno tuto dobu porušit, jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce města o nočním klidu č. 2/2018. (Rušení nočního klidu musí být předem schváleno zastupitelstvem města a určeno obecně závaznou vyhláškou.)

Pokud plánujete v roce 2019 pořádat novou akci pro veřejnost, která není uvedena ve stávající vyhlášce a u které předpokládáte rušení nočního klidu, oznamte tuto skutečnost městskému úřadu nejpozději do pátku 15. 3. 2019.

O zařazení této akce do vyhlášky rozhodne zastupitelstvo města dne 15. 4. 2019.

Akci můžete oznámit na e-mail jceltova@muhradec.cz nebo epodatelna@muhradec.cz. V případě dotazů kontaktujte odbor vnitřních věcí a kultury, tel. č. 553 783 940 nebo 725 666 074.

Do vyhlášky lze zařadit pouze veřejně přístupné akce. Firemní akce, rodinné oslavy, svatby apod. oznamovacímu režimu vůči městu nepodléhají, a pokud neporušují noční klid, mohou se konat i po 22. hodině. Rovněž pravidelně se opakující akce nejsou akcemi výjimečnými a nemohou být zařazeny do vyhlášky. Konkrétní termíny akcí, u kterých bude porušen noční klid, najdou občané na úřední desce, a to minimálně pět dnů před jejich konáním.


Vytvořeno: 30. 1. 2019
Poslední aktualizace: 30. 1. 2019 14:47
Autor: Jitka Celtová