Obsah

Upozornění pro uživatele tlakové kanalizační přípojky

Typ: ostatní
InformaceZstupitelstvo města na svém jednání dne 26. 2. 2018 rozhodlo pokračovat v proplácení kompenzace nákladů na elektrickou energii majitelům objektů napojených na tlakové kanalizační přípojky na území Hradce, a to formou finančního daru ve výši 1 000 Kč ročně po dobu pěti let, tj. do konce roku 2022.

Žadatelem o finanční kompenzaci může být jen vlastník nemovitosti uvedený v katastru nemovitostí, který využívá tlakovou domovní kanalizační přípojku a má uzavřenou Smlouvu o připojení do veřejné kanalizace a odvádění odpadních vod a o úhradě nákladů spojných s čištěním odpadních vod a nemá u dobrovolného svazku obcí ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy žádné pohledávky po době splatnosti.

Upozorňujeme, že žádost musí být podána do 31. října daného kalendářního roku na předepsaném formuláři, který najdete na webových stránkách města nebo na podatelně městského úřadu. Kompenzace bude proplacena v prosinci daného kalendářního roku.

 


Vytvořeno: 5. 4. 2018
Poslední aktualizace: 5. 4. 2018 09:42
Autor: Jitka Celtová