Obsah

Tříkrálová sbírka 2019 (2. skautský oddíl Domoradovice)

Typ: ostatní
Příspěvek zaslaný do Hradeckých novin č. 1/2019.

Tříkrálová sbírka 2019

I v letošním roce proběhla ve dnech od 1.–14. ledna Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky. Tento, dnes již tradiční projekt, do kterého se zapojují desetitisíce dobrovolníků po celé republice, podpořili i místní junáci, a to jako vedoucí skupinek nebo samotní Tři králové. Svým zpěvem a přáním navštívili domovy občanů v Bohučovicích, Domoradovicích, Hradci nad Moravicí, Opavě a Žimrovicích. I přes nepřízeň počasí se koledníci dočkali hřejivého pocitu z kladného přijetí našimi občany. Díky jejich štědrým darům tak bude letošní výtěžek sbírky značnou pomocí nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v našem regionu, přičemž nejméně desetina výnosu sbírky je také na humanitární pomoc do zahraničí. Tímto děkujeme všem, kdo otevřeli koledníkům své dveře a svým peněžitým darem přispěli na společnou dobrou věc. Upřímné poděkování patří rovněž i všem koledníkům a vedoucím skupinek.

Mgr. Radim Dulava, 2. skautský oddíl Domoradovice


Vytvořeno: 12. 2. 2019
Poslední aktualizace: 12. 2. 2019 07:27
Autor: Jitka Celtová