Obsah

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí Hradecké noviny vychází 1 x za dva měsíce (6 x ročně).

Následující termíny uzávěrek v roce 2018:

15. září 2018 (č. 5/2018), vydání na měsíce říjen–listopad, distribuce první týden v říjnu 2018

15. listopadu 2018 (č. 6/2018), vydání na měsíce prosinec–leden, distribuce první týden v prosinci 2018

Další uzávěrka (2019)

15. ledna 2019 (č. 1/2019), vydání na měsíce únor–březen, distribuce první týden v únoru 2019

 

Děkujeme za Vaše příspěvky a inzerci.

 

Příspěvky a inzerci, prosíme, zasílejte na adresu: 

Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41  Hradec nad Moravicí

E-mail: jceltova@muhradec.cz nebo zpravodaj@muhradec.cz

Tel.:     553 783 940 nebo 725 666 074

 

Ceník inzerce v Hradeckých novinách

 

Statut zpravodaje Hradecké noviny 

Statut zpravodaje města Hradec nad Moravicí Hradecké noviny včetně ceníku za uveřejnění inzerce.

 

Členové redakční rady zpravodaje Hradecké noviny:

Miroslava Vavrečková

Mgr. Jiřina Živná

Mgr. Tomáš Volný

Natálie Jarošová

Odpovědný redaktor: Jitka Celtová