Obsah

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí Hradecké noviny vychází 1 x za dva měsíce (6 x ročně).

Termíny uzávěrek příštích vydání (ročník 2019):

 

15. 9. 2019 (HN č. 5/2019, říjen-listopad), distribuce veřejnosti první týden v říjnu 2019

15. 11. 2019 (HN č. 6/2019, prosinec-leden), distribuce veřejnosti první týden v prosinci 2019

Děkujeme za Vaše příspěvky a inzerci.

 

Příspěvky a inzerci, prosíme, zasílejte na adresu: 

Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41  Hradec nad Moravicí

E-mail: jceltova@muhradec.cz nebo zpravodaj@muhradec.cz

Tel.:     553 783 940 nebo 725 666 074

 

Ceník inzerce v Hradeckých novinách

 

Statut zpravodaje Hradecké noviny 

Statut zpravodaje města Hradec nad Moravicí Hradecké noviny včetně ceníku za uveřejnění inzerce.

 

Členové redakční rady zpravodaje Hradecké noviny:

Miroslava Vavrečková (předsedkyně redakční rady)

Mgr. Jiřina Živná

Mgr. Tomáš Volný

Natálie Jarošová

Odpovědný redaktor: Jitka Celtová (553 783 940; 725 666 074; zpravodaj@muhradec.cz).