Obsah

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

Rok 2018 - platné

1/2018 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 25x | 28.08.2018

2/2018 - o nočním klidu Staženo: 28x | 28.08.2018

Nařízení 1/2018 kterým se mění nařízení města Hradec nad Moravicí č. 1/2017 Staženo: 26x | 28.08.2018

Rok 2017 - platné

1/2017 - kterou se zrušuje OZV 08/2012 Staženo: 23x | 28.08.2018

2/2017 - nařízení o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Staženo: 23x | 28.08.2018

3/2017 - stanovení školských obvodů Staženo: 24x | 28.08.2018

4/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálního odpad Staženo: 25x | 28.08.2018

Nařízení 1/2017 - o vymezení oblastí města , ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Staženo: 22x | 28.08.2018

Rok 2016 - platné

4/2016 - o regulaci hlučných činností Staženo: 26x | 28.08.2018

Nařízení 1/2016 - kterým se ruší nařízení města Hradec nad Moravicí č. 02/2006 Staženo: 23x | 28.08.2018

Rok 2013 - platné

1/2013 - o místním poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 23x | 28.08.2018

Rok 2012 - platné

6/2012 - o místním poplatku ze psů Staženo: 28x | 28.08.2018

7/2012 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Staženo: 22x | 28.08.2018

9/2012 - o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem Staženo: 26x | 28.08.2018

Rok 2009 - platné

1/2009 - o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí Staženo: 21x | 28.08.2018

Rok 2006 - platné

1/2006 - opatření města - Řád veřejného pohřebiště Staženo: 39x | 28.08.2018

1/2006 - opatření města - Řád veřejného pohřebiště - Ceník Staženo: 23x | 28.08.2018

1/2006 - opatření města - Řád veřejného pohřebiště - Smlouva Staženo: 20x | 28.08.2018

Rok 2005 - platné

2/2005 - o stanovení spádových obvodů základních škol Staženo: 24x | 28.08.2018

Rok 2004 - platné

3/2004 - o ocenění a poctách města Staženo: 21x | 28.08.2018

Stránka