Obsah

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

Rok 2018 - platné

3/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 75x | 03.01.2019

Nařízení 1/2018 kterým se mění nařízení města Hradec nad Moravicí č. 1/2017 Staženo: 91x | 28.08.2018

2/2018 - o nočním klidu Staženo: 116x | 28.08.2018

1/2018 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 100x | 28.08.2018

Rok 2017 - platné

3/2017 - stanovení školských obvodů Staženo: 84x | 28.08.2018

2/2017 - nařízení o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Staženo: 78x | 28.08.2018

1/2017 - kterou se zrušuje OZV 08/2012 Staženo: 77x | 28.08.2018

Nařízení 1/2017 - o vymezení oblastí města , ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Staženo: 79x | 28.08.2018

Rok 2016 - platné

4/2016 - o regulaci hlučných činností Staženo: 120x | 28.08.2018

Nařízení 1/2016 - kterým se ruší nařízení města Hradec nad Moravicí č. 02/2006 Staženo: 78x | 28.08.2018

Rok 2013 - platné

1/2013 - o místním poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 79x | 28.08.2018

Rok 2012 - platné

9/2012 - o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem Staženo: 89x | 28.08.2018

7/2012 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Staženo: 80x | 28.08.2018

6/2012 - o místním poplatku ze psů Staženo: 106x | 28.08.2018

Rok 2009 - platné

1/2009 - o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí Staženo: 82x | 28.08.2018

Rok 2006 - platné

1/2006 - opatření města - Řád veřejného pohřebiště - Ceník Staženo: 111x | 28.08.2018

1/2006 - opatření města - Řád veřejného pohřebiště - Smlouva Staženo: 80x | 28.08.2018

1/2006 - opatření města - Řád veřejného pohřebiště Staženo: 127x | 28.08.2018

Rok 2005 - platné

2/2005 - o stanovení spádových obvodů základních škol Staženo: 77x | 28.08.2018

Rok 2004 - platné

3/2004 - o ocenění a poctách města Staženo: 76x | 28.08.2018

Stránka