Obsah

PLÁN SCHŮZÍ

 

Rady města Hradec nad Moravicí v roce 2019

 

Pořadové číslo schůze

Datum konání

 

4.

14. 01. 2019

Kulturní dům Jakubčovice

5.

11. 02. 2019

 

6.

25. 02. 2019

 

7.

11. 03. 2019

Kulturní dům Domoradovice

8.

01. 04. 2019

 

9.

29. 04. 2019

Kulturní dům Benkovice

10.

13. 05. 2019

 

11.

27. 05. 2019

 

12.

10. 06. 2019

Klubovna Bohučovice

13.

15. 07. 2019

 

14.

29. 07. 2019

 

15.

12. 08. 2019

Hasičská zbrojnice Kajlovec

16.

26. 08. 2019

 

17.

07. 10. 2019

Obecní dům Žimrovice

18.

21. 10. 2019

Kulturní dům Jakubčovice

19.

11. 11. 2019

 

20.

02. 12. 2019

 

Jednacím dnem se stanovuje pondělí se zahájením v 15:00 hodin.

Obvyklým místem jednání je pracovna starosty města budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Místo jednání bude v případě potřeby upřesněno při zpracování podkladů pro jednání.

Plán schůzí vzala na vědomí Rada města Hradec nad Moravicí usnesením ze dne 12. 11. 2018, č. 24.1.2018/RM.