Obsah

Plán jednání

Rady Města Hradce nad Moravicí v roce 2019

 

Pořadové číslo schůze

Datum konání

4.

14. 01. 2019

5.

11. 02. 2019

6.

25. 02. 2019

7.

11. 03. 2019

8.

01. 04. 2019

9.

29. 04. 2019

10.

13. 05. 2019

11.

27. 05. 2019

12.

10. 06. 2019

13.

15. 07. 2019

14.

29. 07. 2019

15.

12. 08. 2019

16.

02. 09. 2019

17.

07. 10. 2019

18.

21. 10. 2019

19.

11. 11. 2019

20.

02. 12. 2019

Jednacím dnem se stanovuje pondělí se zahájením v 15:00 hodin.

Místem jednání je pracovna starosty města v budově MěÚ Opavská 265, Hradec nad Moravicí.

Místo jednání bude v případě potřeby upřesněno při zpracování podkladů pro jednání.

Plán schůzí Rady města Hradec nad Moravicí byl vzat na vědomí usnesením 24.1.2018/RM ze dne 12.11.2018 .