Obsah

 

Plán jednání

Zastupitelstva Města Hradce nad Moravicí v roce 2019

 

Pořadové číslo zasedání

Datum konání

3.

28. 01. 2019

4.

15. 04. 2019

5.

24. 06. 2019

6.

16. 09. 2019

7.

16. 12. 2019

Jednacím dnem se stanovuje pondělí se zahájením jednání v 15:00 hodin.

Místem jednání je zasedací místnost v přízemí budovy MěÚ Opavská 265, Hradec nad Moravicí.

Zasedání zastupitelstva je veřejné (§ 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.). Plán zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí byl vzat na vědomí usnesením č. 6.2.2018/ZM ze dne 10.12.2018 .