Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Volby 2020

Kontakty na pracovníky zajišťující agendu voleb: 

Jitka Celtová, odbor vnitřních věcí a kultury, tel: 553 783 940, 725 666 074 (mobilní telefon), e-mail: jceltova@muhradec.cz

Jan Fejt, kancelář starosty města, tel: 553 783 924, 725 666 072 (mobilní telefon), e-mail: jfejt@muhradec.cz

Telefonní spojení do volebních místností a na městský úřad ve dnech voleb 2. a 3. 10. 2020


Právní úprava:

  • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
  • vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Informační leták pro voliče (zdroj MVČR)

Informace pro voliče (hygienická opatření v průběhu hlasování) (zdroj mvcr.cz)

Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19 (zdroj mvcr.cz)

Informace pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK – možnost dálkového proškolení (povinné školení ČSÚ):

Kromě přímé účasti na povinném školení ČSÚ, které se uskuteční dne 23. 9. 2020, ve 12.30 hodin, v prostorách kina Mír, Kolářská ulice, Opava, nabízí MMO ve spolupráci s ČSÚ také možnost distančního školení prostřednictvím internetu.

Materiál bude umístěn od čtvrtku 24. 9. 2020 na webu města Opavy, v sekci Volby. Odkaz https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/volby/.

Členové komisí, kteří tuto alternativní formu školení využijí, se musí dostavit na Městský úřad Hradec nad Moravicí k podpisu čestného prohlášení, které bude prokazovat, že jste školení absolvovali distanční formou. Všichni členové okrskových volebních komisí, pro které je školení povinné, obdrželi dne 21. 9. 2020 e-mail z městského úřadu s podrobnějšími informacemi.

Plochy vyhrazené pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň:

Starosta města Hradec nad Moravicí vyhradil dne 14. 9. 2020 čtyři plakátovací plochy (tzv. volební kostky) určené pro vylepení volebních plakátů v rámci volební kampaně. Možnost využívání těchto plakátovacích ploch musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Tyto plochy určené pro volební kampaň jsou poskytnuty bezplatně.  Plochy se nachází na území Hradce nad Moravicí (2 plochy), části města Jakubčovice (1 plocha) a části města Žimrovice (1 plocha).   

Z důvodu zachování zásady rovnosti je možno přijmout plakáty pouze do velikosti A2.

Výlep na plakátovací plochy je možný prostřednictvím Technických služeb Hradec nad Moravicí, Opavská 228 nebo Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265. Volební materiály pro výlep odevzdávejte na výše uvedených adresách. Pro informace kontaktujte Městský úřad Hradec nad Moravicí na tel. č. 725 666 074, 553 783 922 nebo 553 783 940.


Dokumenty:

Oznámení o době a místě konání voleb

Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Žádost o vydání voličského průkazu

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


Informace:

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. 

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.


První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční ve středu 9. září 2020 v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265, Hradec nad Moravicí (přízemí), a to 

  • v 16.00 hodin pro okrskové volební komise č. 1, 2, 3 a 4 
  • v 17.00 hodin pro okrskové volební komise č. 5, 6, 7, 8 a 9

Program: složení slibu členů okrskových volebních komisí, losování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí, organizační záležitosti k průběhu voleb.

Účast všech členů je nutná. Na první zasedání okrskových volebních komisí si s sebou vezměte občanský průkaz.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise je zasláno všem delegovaným a jmenovaným členům a současně je vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Hradec nad Moravicí. Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.


Zpusob_hlasovani_mvcr.pdf


Voličské průkazy:

Žádost o vydání voličského průkazu

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O voličský průkaz může volič požádat na obecním úřadu v místě svého trvalého bydliště. Občané Hradce nad Moravicí a jeho částí podávají žádost o vydání voličského průkazu na Městském úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265, odbor vnitřních věcí a kultury, podatelna (přízemí). Kontaktní telefon 553 783 922.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

  • osobně na Městském úřadu Hradec nad Moravicí nejpozději        do 30. 9. 2020 do 16 hodin,
  • podáním v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (poštou) nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky - tato podání musí být doručena městskému úřadu nejpozději do 25. 9. 2020 do 16 hodin.

Žádost nelze zaslat e-mailem.

Městský úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasovani_na_volicsky_prukaz_mvcr.pdf


Minimální počet členů OVK:

Starosta města Hradec nad Moravicí stanovil, v  souladu s  ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, minimální počet členů okrskových volebních komisí na území města takto:

Číslo volebního okrsku

Adresa (sídlo) volebního okrsku

Minimální počet členů okrskové volební komise

1

Hradec nad Moravicí, Opavská 197, společenská místnost

6

2

Hradec nad Moravicí, Na Cihelně 274, prostory ZŠ (družina)

6

3

Hradec nad Moravicí, Kajlovec 57, hasičská zbrojnice

6

4

Hradec nad Moravicí, Bohučovice 45, budova mateřské školy

4

5

Hradec nad Moravicí, Jakubčovice 52, kulturní dům

6

6

Hradec nad Moravicí, Žimrovice, Hradecká  61, společenská místnost

6

7

Hradec nad Moravicí, Domoradovice 57, hasičská zbrojnice

4

8

Hradec nad Moravicí, Benkovice 60, kulturní dům

4

9

Hradec nad Moravicí, Smetanova 694, společenská místnost

6


Další informace k volbám najdete také na www.mvcr.cz (Informační servis/Volby).

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

2. 12. 2020

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Přehrát/Zastavit Další