Aktuality

Aktuality

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

www.kinoorion.czwww.kinoorion.cz


 

 

Zprávy

Interval nula až nekonečno

Kniha Interval nula až nekonečno získala ocenění

Kniha Hradec nad Moravicí Interval nula až nekonečno získala 1. místo v soutěži Touristpropag 2019. celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor: Město Hradec nad Moravicí
Informace

Uzavření sběrného dvora ve dnech 19.4., 1.5 a 8.5.2019

Během nadcházejících státních svátků, které připadají na pátek a středy, bude sběrný dvůr na ulici Žižkova uzavřen. celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Město Hradec nad Moravicí
Kino

Kino Orion dubnové novinky

Kino Orion má od dubna nové webové stránky. Přehled filmů, co se hraje najdete na www.kino-orion.cz. celý text

ostatní | 10. 4. 2019 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu 2019 (aktualizace 08. 04. 2019)

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech pátek 24. 5. 2019 a sobota 25. 5. 2019.

Informace pro voliče. Informace pro okrskové volební komise. celý text

ostatní | 8. 4. 2019 | Autor: Jitka Celtová
Uzavření lávky pro pěší

Oznámení o uzavření lávky u Pivovarských sklepů

Vážení občané, oznamujeme Vám, že dne 4. dubna 2019 byla z preventivně-bezpečnostních důvodů uzavřena lávka pro pěší přes řeku Moravici (lávka u Pivovarských sklepů, mezi ulicí Pivovarská a Stránka). celý text

ostatní | 4. 4. 2019 | Autor: Město Hradec nad Moravicí
Vítání občánků

Fotografie z vítání občánků

Vážení rodiče,
fotografie z Vítání občánků si můžete vyzvednout na podatelně městského úřadu. celý text

ostatní | 4. 4. 2019 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Národní dům

Informace vedení města ohledně plánované rekonstrukce budovy "Babince" a budovy Národního domu v Hradci nad Moravicí

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto informovat o dalším postupu města Hradec nad Moravicí ve věci zakoupení a následné rekonstrukce budovy bývalé restaurace Na Podolí ("Babinec") a plánované rekonstrukce budovy Národního domu. celý text

ostatní | 4. 4. 2019 | Autor: Město Hradec nad Moravicí
Kotlíkové dotace a kotlíkové bezúročné půjčky 1

Kotlíkové dotace a kotlíkové bezúročné půjčky

Vážení spoluobčané,
město Hradec nad Moravicí se rozhodlo pomoci občanů při výměně starého nevyhovujícího kotle a zapojí se do pilotního programu Státního fondu životního prostředí ve věci poskytování tzv. kotlíkových půjček, neboť kraj poskytuje finance na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva I. a II. emisní třídy až zpětně po realizace a mnozí lidé tak nemají potřebné peníze k dispozici. celý text

ostatní | 27. 3. 2019 | Autor: Jan Fejt
Dopravní omezení - práce na silnici

Informace o omezení provozu mezi obcemi Jakubčovice a Bohučovice

Podle sdělení Magistrátu města Opavy, odboru dopravy, dojde z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4648 - napojení do kamenolomu Bohučovice“ ve dnech od 18. března
do 30. června 2019 k omezení obecného užívání silnice III/4648, a to v úseku od konce zástavby obce Bohučovice po křižovatku se silnicí III/4643 (směr Jakubčovice). celý text

ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Město Hradec nad Moravicí
Informace

Tříděný sběr plechových obalů

Oznamujeme občanům, že do žlutých kontejnerů na tříděný sběr plastů a nápojových kartónů je možno nově ukládat také plechové obaly – konzervy a plechovky od nápojů. Konzervy je vhodné vymýt. Takto vytříděné odpady jsou dále dotřiďovány na lince svozové společnosti. celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Informace

Svozy bioodpadu

Na konci března začínají pravidelné svozy bioodpadu. První svoz pro obce Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice a Žimrovice je 27. 3. 2019.
První svoz pro obce Hradec nad Moravicí a Kajlovec je 4. 4. 2019. celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Vítání občánků

Vítání nových občánků města: sobota 16. 3. 2019

Vážení rodiče,
město Hradec nad Moravicí si dovoluje pozvat Vás, Vaše děťátko a další členy rodiny na slavnostní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, které se uskuteční v sobotu 16. března 2019 v 10 hodin v obřadní síni v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265. celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor: Jitka Celtová
Hradecké noviny

Hradecké noviny a nové periodikum Hradecký kulturní měsíčník

Uzávěrka nového vydání zpravodaje Hradecké noviny (č. 2/2019) a prvního vydání nového periodika Hradecký kulturní měsíčník je v pátek 15. 3. 2019. celý text

ostatní | 6. 3. 2019 | Autor: Jitka Celtová
Legie

Příměstské tábory

HRAcí DEskové Centrum Legie pořádá v červenci 2019 pro děti od 5 do 15 let tři turnusy příměstského tábora. Tábory budou probíhat na Mariánských loukách u hotelu Belaria a v Kempu Kajlovec. celý text

ostatní | 1. 3. 2019 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Hradecký kulturní měsíčník

Hradecký kulturní měsíčník

Od 1. dubna 2019 bude vycházet Hradecký kulturní měsíčník, v kterém se budou moci občané dozvědět o pořádaných akcích z oblasti kultury, sportu, gastronomie apod. Měsíčník bude pravidelně doručován do poštovních schránek. celý text

ostatní | 21. 2. 2019 | Autor: Zuzana Liliana Machurová

Dotační program města Hradec nad Moravicí pro rok 2019

Vážení spoluobčané,

Rada města Hradec nad Moravicí vyhlásila Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2019.
celý text

ostatní | 13. 2. 2019 | Autor: Jan Fejt

Informace k rozhodnutí zastupitelstva města

V návaznosti na platné usnesení zastupitelstva města ze dne 28. 1. 2019, č. 1.3.2019/ZM, byla dne 13. 2. 2019 Centru pro regionální rozvoj České republiky zaslána informace, že město Hradec nad Moravicí neschválilo přijetí dotace na realizaci projektu: Polyfunkční komunitní centrum, Hradec nad Moravicí, č. CZ.06.2.2.56/0.0/17_088/0005920 z integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi. celý text

ostatní | 13. 2. 2019 | Autor: Jan Fejt
Rekonstrukce silnice před lomem Bohučovice 1

Rekonstrukce silnice před lomem Bohučovice

V polovině března 2019 s největší pravděpodobností zahájí Správa silnic Moravskoslezského kraje rekonstrukci silnice č. III/4648 před lomem Bohučovice. celý text

ostatní | 11. 2. 2019 | Autor: Jan Fejt
Informace

Sociální poradenství pro občany

Pokud máte starosti se svým zdravím nebo zdravím někoho blízkého, hledáte práci, bydlení, řešíte nepříznivou finanční situaci, potřebujete pomoc v oblasti rodinných nebo mezilidských vztahů, vyřídit žádosti a jiné osobní záležitosti na úřadech atd., navštivte bezplatnou poradnu v budově městského úřadu. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Jitka Celtová
Informace

Plánujete novou kulturní akci v nočních hodinách?

Doba nočního klidu je stanovena zákonem jako doba od 22.00 do 6.00 hodin. Výjimečné případy, kdy je možno tuto dobu porušit, jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce města o nočním klidu č. 2/2018. (Rušení nočního klidu musí být předem schváleno zastupitelstvem města a určeno obecně závaznou vyhláškou.) celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Jitka Celtová
Informace

Poplatek za svoz komunálního odpadu a za psy

Dne 1. ledna 2019 vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška č. 3/2018, která stanovuje výši místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem pro rok 2019. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Jitka Celtová

Vyjádření k místu zasedání zastupitelstva města dne 28. 1. 2019

Vážení spoluobčané,

omlouvám se všem, kteří jste zúčastnili včerejšího veřejného zasedání zastupitelstva města, za zhoršené podmínky dané kapacitou zasedací místnosti. celý text

ostatní | 29. 1. 2019 | Autor: Jan Fejt
Tříkrálová sbírka

Výsledky tříkrálové sbírky

Ve dnech 1. - 14. ledna 2019 probíhala Tříkrálová sbírka. Níže se můžete podívat, kolik koledníci v jednotlivých obcích vykoledovali. celý text

ostatní | 28. 1. 2019 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Aktivity pro seniory

Pravidelné aktivity pro seniory

Pravidelné aktivity pro seniory pokračují - Filmové projekce, Rehabilitační cvičení, Jóga, Trénování paměti a Tvořivé aktivity. celý text

ostatní | 21. 1. 2019 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Rekonstrukce

REKONSTRUKCE NÁRODNÍHO DOMU

Vážení občané,

řada z Vás se zajímá o cenu rekonstrukce Národního domu v Hradci nad Moravicí (akce: Polyfunkční komunitní centrum). Po městě kolují různé „zaručené“ informace, občas si někdo něco přidá, někdy ubere, proto zveřejňujeme tyto oficiální informace na webových stránkách města.
celý text

ostatní | 17. 1. 2019 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Tisková zpráva

Tiskové prohlášení

Vedení města vydalo tiskové prohlášení k provozu kina Orion. celý text

ostatní | 16. 1. 2019 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Soutěž

Literární soutěž Mladí redaktoři v akci

Redakční rada zpravodaje Hradecké noviny vyhlašuje první ročník literární soutěže Mladí redaktoři v akci pro žáky 2. stupně základních škol. celý text

ostatní | 7. 1. 2019 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Informace

Obsazení pracovní pozice referenta odboru majetku a investic Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Tajemnice Městského úřadu Hradec nad Moravicí vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice REFERENT ODBORU MAJETKU A INVESTIC. celý text

ostatní | 21. 12. 2018 | Autor: Jitka Celtová
Fotografie z Vítání občánků dne 8. 12. 2018 1

Fotografie z Vítání občánků dne 8. 12. 2018

Vážení rodiče,

fotografie z obřadu Vítání občánků, který se uskutečnil v sobotu 8. 12. 2018, jsou pro Vás připraveny na recepci městského úřadu (přízemí).

Společná fotografie je připravena pro všechny jako dárek.

celý text

ostatní | 19. 12. 2018 | Autor: Jitka Celtová
Město Hradec nad Moravicí

Otevřená radnice

Systém odměn neuvolněným členům zastupitelstva města. celý text

ostatní | 13. 12. 2018 | Autor: Město Hradec nad Moravicí
Informace

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 dochází ke změně ceny vodného a stočného. celý text

ostatní | 7. 12. 2018 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Informace

Vyhlášení nálezu

Městský úřad v Hradci nad Moravicí oznamuje, že dne 19. 11. 2018 byl odevzdán na sekretariát Městského úřadu Hradec nad Moravicí tento nález: DRON černé barvy s kamerou bez ovládacího zařízení.
celý text

ostatní | 20. 11. 2018 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Hudba v myšlenkách Masarykových

Ohlédnutí za Hudbou v Myšlenkách Masarykových

V neděli 21. 10. 2018 uspořádalo Město Hradec nad Moravicí k Mezinárodnímu dni seniorů hudební pořad s názvem Hudba v Myšlenkách Masarykových. Tento pořad byl zároveň připomínkou 100. výročí založení ČSR, pro všechny občany byl vstup zdarma. V pořadu zazněly skladby českých a slovenských autorů od 19. století až po současnost. celý text

ostatní | 28. 10. 2018 | Autor: Zuzana Liliana Machurová

Výzva svědkům dopravní nehody v Opavě

Policie české republiky žádá občany o spolupráci (svědectví k dopravní nehodě v Opavě). celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Kouzelný svět filmových pohádek

Kouzelný svět filmových pohádek

Atmosféra kina Orion, které bylo vybudováno v prostorách Národního domu na sklonku roku 1926 a které se řadí k nejstarším biografům v Moravskoslezském kraji, přímo nabízí prostor pro pohádkové snění. celý text

ostatní | 10. 10. 2018 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Svoz bioodpadu

Přerušení svozu bioodpadu

Termín posledního letošního svozu bioodpadu je v Hradci nad Moravicí a Kajlovci 29. 11. 2018, v obcích Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice a Žimrovice 21. 11. 2018.
Pravidelné svozy bioodpadu začnou opět na jaře.
celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Zimní provoz sběrného dvora

Zimní provoz sběrného dvora

Upozorňujeme na změnu provozní doby sběrného dvora na Žižkově ulici v měsících prosinec až únor.

V říjnu a listopadu je sběrný dvůr nadále otevřen 2x týdně: středa 10 – 17 h a pátek 10 – 17 h.
V měsících prosinec, leden a únor bude otevřeno pouze 1x týdně: pátek 10 – 17 h (středa zavřeno).

Děkujeme, že využíváte sběrná místa a třídíte odpad – významně tím chráníte své životní prostředí a regulujete objem běžného komunálního odpadu.
celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Mažoretky

Mažoretky Charlie první vicemistryně světa 2018

MAŽORETKY CHARLIE Z HRADCE NAD MORAVICÍ SE PYŠNÍ TITULEM
PRVNÍ VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2018
Předposlední srpnový týden patřila Sportovní hala Královka v Praze po celých pět dní mažoretkám. Konal se zde již šestý ročník Mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Na startu se vystřídalo přes tři tisíce mažoretek, soutěžilo se ve dvaceti disciplínách a čtyřech věkových kategoriích.
celý text

ostatní | 31. 8. 2018 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Sdělení potok Hradečná

Sdělení k žádosti o pokosení travního porostu v korytě Hradečné v Hradci nad Moravicí - Kajlovci

Sdělení k žádosti o pokosení travního porostu v korytě Hradečné v Hradci nad Moravicí - Kajlovci. celý text

ostatní | 15. 8. 2018 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Kajlovec čeká revize sítí

Oznámení o revizi sítě bodů PPBP

Na základě plánu Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se v katastrálním území Kajlovec přistoupilo k revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) a jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou součástí revize katastrálního operátu ve výše uvedeném katastrálním území.
celý text

ostatní | 14. 8. 2018 | Autor: Zuzana Liliana Machurová
Pavel Ochonský / Cestopisné fotografie

Město Hradec nad Moravicí Vás zve na výstavu cestopisných fotografií

Město Hradec nad Moravicí Vás zve na výstavu cestopisných fotografií MUDr. Pavla Ochonského. Výstavu můžete navštívit v prostorách Městského úřadu Hradec nad Moravicí od pondělí 16. 7. 2018. celý text

ostatní | 11. 7. 2018 | Autor: Jitka Celtová
Mažoretky Charlie

Úspěšné kvalifikační kolo MČR mažoretek Charlie

Kvalifikační kolo 25. ročníku mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu se uskutečnilo v sobotu 14. 4. 2018 v Hradci nad Moravicí. Pro pořádající mažoretky Charlie bylo opět velmi úspěšné. celý text

ostatní | 18. 4. 2018 | Autor: Jitka Celtová
#

Bezplatné víkendové parkoviště pod zámkem v Hradci nad Moravicí

Plánujete návštěvu hradeckého zámku? Zaparkujte zdarma a pohodlně na odstavném  víkendovém parkovišti. K areálu zámku Vás dovede naučná pěší stezka. celý text

ostatní | 16. 4. 2018 | Autor: Jitka Celtová
Informace

Upozornění pro uživatele tlakové kanalizační přípojky

Zstupitelstvo města na svém jednání dne 26. 2. 2018 rozhodlo pokračovat v proplácení kompenzace nákladů na elektrickou energii majitelům objektů napojených na tlakové kanalizační přípojky na území Hradce, a to formou finančního daru ve výši 1 000 Kč ročně po dobu pěti let, tj. do konce roku 2022. celý text

ostatní | 5. 4. 2018 | Autor: Jitka Celtová
#

Ohlédnutí: Vítání občánků 10. března 2018

V sobotu 10. 3. 2018 jsme v obřadní síni městského úřadu přivítali do života 11 nových občánků našeho města, a to 3 chlapečky – Oskara, Víta a Matyáše a 8 holčiček – Leu, Annu, Veroniku, Izabelu, Emu, Adélu, Nellu a Kateřinu. celý text

ostatní | 12. 3. 2018 | Autor: Jitka Celtová
Nejvydařenější fotka diváků z produkce filmu Tátova volha

Ohlédnutí: Celostátní předpremiéra filmu Tátova volha

Ve čtvrtek 1. března 2018 se v hradeckém kině Orion uskutečnila celostátní předpremiéra nového českého filmu Tátova volha. celý text

ostatní | 5. 3. 2018 | Autor: Jitka Celtová
Hradecká hůlka 2018

Hradecká hůlka 2018 (Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí)

V sobotu 17. 2. 2018 se uskutečnil již šestý ročník nepostupové soutěže v mažoretkovém sportu Hradecká hůlka. celý text

ostatní | 26. 2. 2018 | Autor: Jitka Celtová
#

Ohlédnutí: Ples města Hradec nad Moravicí

Ples města Hradec nad Moravicí se uskutečnil již tradičně první únorovou sobotu, 3. února 2018, v prostorách Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. celý text

ostatní | 6. 2. 2018 | Autor: Jitka Celtová
#

Tříkrálová sbírka 2018

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018. celý text

ostatní | 6. 2. 2018 | Autor: Jitka Celtová

Dotační program města Hradec nad Moravicí pro rok 2018

Vážení spoluobčané,

Rada města Hradec nad Moravicí se rozhodla na své schůzi konané dne 15. ledna 2018 vyhlásit Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2018. celý text

ostatní | 17. 1. 2018 | Autor: Jan Fejt
MŠ Jakubčovice

Slavností otevření nově upravené zahrady při MŠ Jakubčovice

V sobotu 14. 10. 2017 proběhlo slavnostní otevření nově upravené zahrady u mateřské školy v Jakubčovicích.

celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Jitka Celtová

Záměr města pronajmout byt

Město Hradec nad Moravicí zveřejňuje záměr pronajmout byt velikosti 2+1 na adrese Lidická 590, Hradec nad Moravicí. celý text

ostatní | 9. 10. 2017 | Autor: Jitka Celtová
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK