Formuláře

Formuláře

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Formuláře, kterými se lze obracet na obec.


Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.
 

Žádost o vyjádření k existenci sítí

 Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci s magistrátem Opavy nabízí svým občanům novou bezplatnou službu, která má za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“.

Pro přístup ke službě použijte prosím následující odkaz http://cz.mawis.eu/mm-opava/
 
 

Oddělení výstavby a územního plánování

Ohlášení odstranění Staženo: 228x | 28.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 276x | 28.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 209x | 28.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 267x | 09.09.2019

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 245x | 28.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 195x | 28.08.2018

Žádost o stavební povolení Staženo: 262x | 28.08.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 236x | 09.09.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku Staženo: 232x | 09.09.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 218x | 09.09.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 210x | 09.09.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 205x | 09.06.2020

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 209x | 09.09.2019

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 228x | 09.09.2019

Územní řízení

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vadání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Staženo: 245x | 28.08.2018

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 251x | 28.08.2018

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu Staženo: 256x | 28.08.2018

Žádost o územně plánovací informace Staženo: 228x | 28.08.2018

Žádost o územně plánovací informace o provedení jednotlivých staveb Staženo: 230x | 28.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí Staženo: 182x | 28.08.2018

Stránka

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK