Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Město Hradec nad Moravicí zřizuje v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úřední desku a elektronickou úřední desku.

Úřední deska je umístěna před budovou Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265. 

Elektronická úřední deska Města Hradec nad Moravicí (dále jen "elektronická úřední deska") zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. 


Oznámení

Prodej

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
62_20 - záměr města prodat budovu a pozemky v k.ú. Domoradovice 11.05.2020 10.06.2020

Pronájem, pacht

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
70_20 - záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Hradec nad Moravicí 03.06.2020 19.06.2020

Rozpočtové opatření

Veřejná vyhláška

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
66_20 - zahájení stavebního řízení, oprava propustků 27.05.2020 15.06.2020
67_20 - návrh opatření obecné povahy 27.05.2020 30.06.2020
38_19 - opatření obecné povahy 18.04.2019 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
63_20 - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí 12.05.2020 29.05.2023
60_20 - Individuální dotace ZUŠ Hradec nad Moravicí 05.05.2020 22.05.2023
19_20 - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí 18.02.2020 01.03.2023
3_20 - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí 22.01.2020 23.01.2023
4_20 - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí 22.01.2020 23.01.2023
5_20 - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí 22.01.2020 23.01.2023
6_20 - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí 22.01.2020 23.01.2023
7_20 - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí 22.01.2020 23.01.2023
8_20 - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí 22.01.2020 23.01.2023
9_20 - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí 22.01.2020 23.01.2023
10_20 - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí 22.01.2020 23.01.2023
148_19 - Individuální dotace TJ Hradec Nad Moravicí 19.12.2019 20.12.2022
120_19 - individuální dotace CZŠ Svaté Ludmily Hradec nad Moravicí 30.10.2019 15.11.2022
100_19 - veřejnoprávní smlouva na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí 09.09.2019 12.09.2022
51_19 - Individuální dotace TJ Hradec Nad Moravicí 13.05.2019 30.05.2022
52_19 - Individuální dotace ZUŠ Hradec nad Moravicí 13.05.2019 30.05.2022
46_19 - Individuální dotace TJ U plus U Žimrovice, z.s. 02.05.2019 17.05.2022
41_19 - Darovací smlouva o poskytnutí daru z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Hradec nad Moravicí 24.04.2019 09.05.2022
94_18 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí 02.07.2018 05.07.2021
95_18 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí 02.07.2018 05.07.2021
55_18 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, Český svaz včelařů, z.s. 03.05.2018 20.05.2021
50_18 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí, z.s. 02.05.2018 19.05.2021
51_18 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, Tělovýchovná jednota U plus U Žimrovice, z.s. 02.05.2018 19.05.2021
166_17 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí, z.s. 21.12.2017 22.12.2020
124_17 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, Dechový orchestr Hradec nad Moravicí spolek 05.10.2017 12.10.2020

Vyhlášení nálezu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
61_20 - nález klíče na šňůrce 11.05.2020 12.06.2020
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK