Obsah

Formuláře, kterými se lze obracet na obec.


Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

 

Žádost o vyjádření k existenci sítí

 Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci s magistrátem Opavy nabízí svým občanům novou bezplatnou službu, která má za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“.

Pro přístup ke službě použijte prosím následující odkaz http://cz.mawis.eu/mm-opava/
 
 

Oddělení výstavby a územního plánování

Ohlášení odstranění Staženo: 107x | 28.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 141x | 28.08.2018

Oznámení o užívání stavby Staženo: 123x | 28.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 110x | 28.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 117x | 28.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 100x | 28.08.2018

Žádost o stavební povolení Staženo: 142x | 28.08.2018

Žádost o územní souhlas Staženo: 116x | 28.08.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 123x | 28.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku Staženo: 110x | 28.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 101x | 28.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 106x | 28.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 105x | 28.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutío zmene vlivu stavby na území Staženo: 102x | 28.08.2018

Žádost o vydání společného UR a SP Staženo: 113x | 28.08.2018

Územní řízení

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vadání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Staženo: 113x | 28.08.2018

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 124x | 28.08.2018

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu Staženo: 123x | 28.08.2018

Žádost o územně plánovací informace Staženo: 107x | 28.08.2018

Žádost o územně plánovací informace o provedení jednotlivých staveb Staženo: 113x | 28.08.2018

Stránka