Obsah

Žádost o vyjádření k existenci sítí

 Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci s magistrátem Opavy nabízí svým občanům novou bezplatnou službu, která má za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“.

Pro přístup ke službě použijte prosím následující odkaz http://cz.mawis.eu/mm-opava/
 
 

Oddělení výstavby a územního plánování

Ohlášení odstranění Staženo: 26x | 28.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 29x | 28.08.2018

Oznámení o užívání stavby Staženo: 23x | 28.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 22x | 28.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 21x | 28.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 21x | 28.08.2018

Žádost o stavební povolení Staženo: 37x | 28.08.2018

Žádost o územní souhlas Staženo: 28x | 28.08.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 23x | 28.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku Staženo: 24x | 28.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 23x | 28.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 20x | 28.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 21x | 28.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutío zmene vlivu stavby na území Staženo: 20x | 28.08.2018

Žádost o vydání společného UR a SP Staženo: 22x | 28.08.2018

Územní řízení

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vadání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Staženo: 23x | 28.08.2018

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 23x | 28.08.2018

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu Staženo: 22x | 28.08.2018

Žádost o územně plánovací informace Staženo: 24x | 28.08.2018

Žádost o územně plánovací informace o provedení jednotlivých staveb Staženo: 19x | 28.08.2018

Stránka