Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Kancelář starosty města

Formuláře oddělení výstavby :

Stavební řízení - ZDE 

Územní řízení  - ZDE
 

Podřízené organizační složky

Oddělení výstavby a územního plánování
 

 

Kancelář starosty města, pracovní náplň

 

Je kanceláří úřadu pro:

 1. Spisovou službu a archivaci.
 2. Obsluhu sekretariátu, telefonu, faxu.
 3. Zabezpečení činnosti rady města a zastupitelstva města.
 4. Potřeby starosty města a místostarosty města.
 5. Koordinaci činnosti odborů, výborů a komisí při kontrole přijatých usnesení.
 6. Zavádění a správu městského informačního systému, výpočetní a komunikační techniky.
 7. Výkon stavebního úřadu a úřadu územního plánování.
 8. Plnění povinností zaměstnavatele při řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 9. Zajišťování činnosti při přípravě a provádění opatření k řešení krizových situací a opatření souvisejících se zajišťováním obrany a bezpečnosti státu.
 10. Agendu správních deliktů.

 

Všeobecně:

 1. Zpracovává návrh rozpočtu v oblasti vnitřní správy.
 2. Zpracovává návrhy na úpravy rozpočtu.
 3. Zabezpečuje běžnou korespondenci útvaru.
 4. Zpracovává návrh obecně závazných předpisů.
 5. Řeší stížnosti a podněty občanů na svěřeném úseku.
 6. Zabezpečuje přípravu materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města.
 7. Spolupracuje s příslušnými orgány státní správy.
 8. Zpracovává příslušné statistické údaje.
 9. Řeší vybavení pracovišť úřadu.
 10. Navrhuje vyřazení nepotřebného majetku.
 11. Zajišťuje správu pohledávek včetně příslušenství.
 12. Provádí inventarizaci majetku města na svěřeném úseku.
 13. Disponuje rozpočtovými, materiálními a ostatními hospodářskými prostředky v rozsahu svěřené kapitoly.
 14. Zabezpečuje spolupráci s kontrolními orgány a auditorskou firmou.

 

Dělí se na tato oddělení:

Oddělení výstavby a územního plánování

         

Dělí se na tyto úseky:

Úsek sekretariátu

Úsek administrativy

Úsek hospodářský a organizační

Úsek BOZP a PO

Úsek informatiky

Úsek přestupků a správních deliktů

 

Úsek sekretariátu

 1. spisová služba, výpravna pošty,
 2. spolupráce s doručovatelem a Českou poštou,
 3. archivace písemností,
 4. organizační práce sekretariátu,
 5. obsluha kopírovací techniky,
 6. evidence odebíraného tisku a knih,
 7. obsluha ústředny,
 8. příjem návštěv vedení města,
 9. překladatelské a tlumočnické služby.
 10. spolupráce se sdělovacími prostředky,
 11. příprava schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města,
 12. komplexní servis pro vedení města, radu města a zastupitelstvo města.

 

Úsek administrativy

 1. centrální evidence smluv,
 2. centrální evidence objednávek, plných mocí a zápůjček majetku města,
 3. centrální evidence materiálů pro schůze rady města a zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení a zápisů,
 4. centrální evidence sbírek zákonů, nařízení a věstníků,
 5. evidence podle zákona o střetu zájmů,
 6. zápisy ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města a porad vedení města,
 7. rozesílání materiálů potřebných pro jednání volených orgánů,
 8. plnění usnesení rady města a zastupitelstva města,
 9. kronika města,
 10. centrální evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení rady města, vnitřních předpisů, pokynů a příkazů,
 11. fond zaměstnavatele,
 12. péče o vývěsní skříňky a úřední desky,
 13. organizační a materiální zabezpečení voleb a referend,
 14. centrální evidence podání, která mají svým označením nebo obsahem povahu stížnosti.

 

Úsek hospodářský a organizační

 1. opravy a udržování zařízení pracovišť úřadu,
 2. vybavení pracovišť úřadu,
 3. nákup kancelářských potřeb,
 4. organizace veřejných soutěží a výběrových řízení na dodavatele kancelářské techniky,
 5. komplexní zajištění pořízení a chodu výpočetní techniky,
 6. organizace dopravy osobních motorových vozidel města, včetně jejich údržby,
 7. objednávky a nákup tiskovin a knih,
 8. organizace - volby, sčítání lidu, referenda,
 9. organizace služebních cest,
 10. spolupráce s organizacemi zřízenými městem.

 

Úsek BOZP a PO

 1. krizové plánování,
 2. činnosti spojené se zabezpečením BOZP a PO v budovách města,
 3. školení BOZP, PO, řidiči, atp.,
 4. požární preventista.

 

Úsek informatiky

 1. zveřejňování dokumentů na úředních deskách (včetně internetu),
 1. správa počítačové sítě,
 2. komplexní zajištění pořízení a chodu výpočetní techniky,
 3. správa datových souborů,
 4. internetové stránky města – aktualizace dat,
 5. správa telefonů (pevné linky, mobilní telefony),
 6. spolupráce s dodavateli hardware a software.

 

Úsek přestupků a správních deliktů

 1. výkon státní správy na úseku přestupkového řízení dle zákona č. 200/1990 Sb.,
 2. exekuční řízení.

 

Adresa

Opavská 265
74741, Hradec nad Moravicí

Osoby

Fejt Jan

správce sítě
Telefon: 553 783 924
E-mail: jfejt@muhradec.cz

Podřízené organizační složky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
2
29
2
30

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
déšť 28 °C 16 °C
déšť, mírný severní vítr
vítrS, 7.29m/s
tlak1014hPa
vlhkost62%
srážky2.55mm