Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Volby 2023

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.


Voličem je občan ČR – který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let – a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.


Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději dne 10. ledna 2023 (3 dny přede dnem prvního kola volby). Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.


Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnoststátní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.


Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.


Ve volbě prezidenta České republiky mohou voliči hlasovat na voličský průkaz, a to v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Jak a do kdy lze podat žádost o vydání voličského průkazu:

Podáním v písemné (listinné) nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu. (63.37 kB)

Voličské průkazy lze voličům předat nejdříve dne 29. prosince 2022 (počátek lhůty pro předávání voličských průkazů). 


Delegování členů, příp. náhradníků, do okrskových volebních komisí

Delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může:

  • občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována,
  • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu,
  • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam nejpozději dne 14. 12. 2022 do 16.00 hodin osobně doručí nebo zašle starostovi (resp. se doručí na Městský úřad Hradec nad Moravicí), a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle pověřena.

Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta.

První zasedání okrskových volebních komisí (č. 1 – č. 9) se uskuteční v úterý 20. 12. 2022 v 16.00 hodin ve společenském sále Babinec


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na území města Hradec nad Moravicí najdete ZDE. (985.07 kB). Starosta města stanovil minimální počet členů okrskových volebních komisí na 5 členů (v každém volebním okrsku).  


INFORMACE JSOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14
1
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 5. 12. 2022
slabý déšť 5 °C 3 °C
slabý déšť, jižní větřík
vítrJ, 1.98m/s
tlak1020hPa
vlhkost79%
srážky1.48mm