Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Město Hradec nad Moravicí vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v Národním domě v Hradci nad Moravicí

Národní dům

Nájem prostoru sloužícího podnikání v části budovy Národního domu v Hradci nad Moravicí.

město Hradec nad Moravicí

 

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

 

ZVEŘEJŇUJE

 

záměr města

pronajmout nebytové prostory v Národním domě v Hradci nad Moravicí

 

I. Nájem prostoru sloužícího podnikání v části budovy Národního domu v Hradci nad Moravicí

Nájem prostor o celkové výměře 414 m2 v 1.NP budovy č. p. 156, vč. venkovního prostoru pro umístění letní zahrádky, sestávající se z:

Číslo místnosti

Označení místnosti

Výměra (m2)

102

Kavárna

29,84

102a

Kavárna

70,37

105

Zádveří

9,43

106

Šatna

4,40

107

WC Zaměstnanci

1,49

108

WC Zaměstnanci

1,51

109

Zázemí kavárny

16,04

126

Venkovní terasa

245,2

 

 

 

Celkem

 

378,28

 

 

 

101

Pasáž (společné prostory)

35,72

Celkem včetně pasáže

 

414

 

Zařízení a vybavení, které je součástí ceny nájmu:

109 - Zázemí kavárny - viz příloha č. 1:

- nerezový pracovní stůl se 2 plnými policemi - 120x65

- nerez stolový nástavec 2-patrový 120x35

- nerezový skříňový pracovní stůl s dřezem a otvorem pro domácí indukci

- indukční varná deska

- nerezový pracovní stůl s trnoží a zásuvkovým blokem - 120x70

- nerezový pracovní stůl s umyvadlem, prostorem pro chladničku a výsuvným košem - 115x70

- chladící skříň 130 ltr.- UR-200 S - TEFCOLD

- nerez mycí stůl s dřezem a dvířky 60x70

- regál 4-policový nerez 50x60

- chladící skříň UR-400GS - prosklené dveře

- chladící skříň UR-400GS - prosklené dveře

 

102 - Kavárna - viz příloha č. 2:

- sestava s policemi (délka 2,8 m) a nerez dvojdřezem

- barová sestava (délka 4,2 m) se zvýšenou barovou policí a dřezem

Předmět nájmu bude užíván za účelem provozu kavárny/bistra.

 

II. Prohlídka předmětu nájmu

Město zorganizuje prohlídku Předmětu nájmu. Zájemci, kteří budou mít zájem o prohlídku, se shromáždí dne 10. 6. 2024 v 9:00 hodin před budovou č.p. 156 v Hradci nad Moravicí.
Kontaktní osobou pro účely prohlídky místa plnění je na straně města Ing. Josef Hennig, tel. 725 666 080, e-mail: jhennig@muhradec.cz.

 

III. Požadavky pronajímatele (podmínky pronájmu):

 • Zahájení provozu kavárny/bistra se počítá nejdříve od 1. 9. 2024.
 • Nájemce zpracuje nabídku činnosti, jež bude provozovat v Předmětu nájmu a předloží ji jako součást nabídky (konceptem provozu kavárny/bistra se rozumí rozsah nabízených služeb, nabízený sortiment, otevírací doba, návrh názvu kavárny/bistra, apod.). Nájemce se v nájemní smlouvě zaváže, že zajistí koncept provozu kavárny/bistra po celou dobu trvání nájemního vztahu.
 • Nájemce zajistí celoroční, optimálně každodenní provoz kavárny/bistra s otevírací dobou min. od 10.00 hod. do 18.00 hod. každý den. Nájemce zajistí, že kavárna/bistro bude otevřena v době pořádání kulturních a společenských akcí pořádaných v budově.
 • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní dobou v délce šesti (6) měsíců.
 • Kauce ve výši 40.000 Kč jako záruku za inventář, nacházející se v pronajatých prostorách. Do pěti dnů po skončení nájmu bude nájemci vrácena celá kauce v případě, že pronajatý inventář bude vrácen kompletní a nepoškozený. V případě poškození nebo ztráty inventáře bude škoda uhrazena z kauce a zbytek kauce bude vrácen nájemci. V případě, že ztráta nebo poškození inventáře přesáhne výši složené kauce, je povinen nájemce škodu nad rámec složené kauce pronajímateli uhradit do pěti dnů od skončení nájmu.
 • Případné opravy provozního vybavení, zejména kuchyňských spotřebičů, hradí nájemce. Opravy objektu hradí pronajímatel. V případě, že ke vzniku potřeby opravy objektu došlo v přímé souvislosti s činností nájemce, hradí tyto opravy nájemce. V případě, že ke vzniku potřeby opravy provozního vybavení došlo v přímé souvislosti s činností pronajímatele, hradí tyto opravy pronajímatel.
 • Případné stavební úpravy jsou možné pouze po konzultaci a schválení pronajímatelem.
 • Nájemce zajistí běžnou a dostatečnou údržbu pronajatých prostor na své náklady, jakož i venkovních prostor pro umístění letní zahrádky viz příloha č. 3.
 • Nájemné je splatné měsíčně. Do nájemného se nezapočítávají náklady na energie (el. energie, plyn), vodné a stočné, provozní výdaje spojené s provozem budovy jako jsou např. povinné pravidelné revize hasicích přístrojů, vzduchotechniky, všech elektrických spotřebičů, které jsou vybavením objektu a zajištění deratizace). Dále se do nájemného nezapočítávají náklady na autorská práva pro televizní vysílání, rozhlasové vysílání a poplatky ochrannému svazu autorskému, internet, odvoz a likvidace odpadů a další služby nakoupené za účelem souvisejícím s provozem. Náklady na energie (el. energie, voda, plyn) jsou hrazeny samostatně na základě vyúčtování města Hradec nad Moravicí 1x za 6 měsíců. Pronajímatel si vyhrazuje právo každoročně zvyšovat nájemné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem.
 • Není přípustné provozování restaurace třetí osobou ani podnájem jakékoliv jiné části pronajatých prostor třetí osobě bez souhlasu pronajímatele.

 

IV. Nabídka uchazeče musí obsahovat:

 • Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsaná uchazečem či v případě právnické osoby statutárním orgánem společnosti.
 • Nabídka musí obsahovat identifikaci uchazeče (jméno, příjmení, datum narození, nebo obchodní název firmy, místo bydliště případně sídlo firmy, díle IČ, případně DIČ uchazeče), kontaktní spojení, telefon, e-mail.
 • Oprávnění podnikat v pohostinství (kopie živnostenského listu, případně výpis z obchodního rejstříku ne starších 3 měsíců).
 • Výpis z rejstříku trestu starší ne 30 dnů.
 • Dokumenty, z nichž bude vyplývat praxe (např. reference atd.) s provozováním kavárny/bistra, a to za období 3 roky zpětně od vyhlášení záměru.
 • Podrobný koncept provozu předmětu nájmu (konceptem provozu kavárny/bistra se rozumí rozsah nabízených služeb, nabízený sortiment, otevírací doba, návrh názvu kavárny/bistra apod.).
 • Vizualizace interiéru kavárny a venkovní terasy (případně fotky z jiných provozů zájemce) - město zajímá styl kavárny/bistra, jaký uchazeč hodlá v předmětu nájmu provozovat (typ stolů, židlí apod.)
 • Nabízená výše nájemného nemovité věci – budovy a venkovní terasy včetně příslušenství a vybavení v Kč/měsíc bez DPH. Minimální výše nájemného (za nebytový prostor, venkovní terasu, gastro vybavení a nábytek v kavárně) musí být minimálně 5.000,- Kč za měsíc. Cena nezahrnuje drobný majetek (nádobí a potřebné vybavení provozu), které není součástí pronájmu.
 • Prohlášení o bezdlužnosti – vzor viz Příloha č. 4

 

V. Obsah a forma zpracování nabídky:

 • Své nabídky odevzdávejte v písemné formě v zalepených obálkách prostřednictvím poštovních služeb nebo osobním podáním na podatelně Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265 a to do 25. 6. 2024 do 12:00 hod. Otevírání nabídek se uskuteční dne 25. 6. 2024 od 13:00 hod., a to bez účasti uchazečů.

   

NABÍDKA - Nájem kavárny/bistra - Národní dům Hradec nad Moravicí“

 

 • Pronajímatel si vyhrazuje právo sjednat s uchazečem případný osobní pohovor. Upřesnění času a místa pohovoru proběhne po telefonické dohodě s případnými zájemci.
 • Zadavatel předložené nabídky nevrací. Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky
 • Zveřejnění záměru není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů ani veřejným příslibem, veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku či veřejnou nabídku ve smyslu občanského zákoníku.
 • Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky, nebo záměr zrušit.
 • O záměru pronájmu hmotné nemovité věci rozhodne Rada města Hradec nad Moravicí
 • O záměru obce pronajmout část nemovitosti rozhodla Rada města Hradec nad Moravicí usnesením č. 4.31.2024/RM, ze dne 27. 5. 2024.


Přílohy:

Příloha č. 1 - zázemí kavárny

Příloha č. 2 - kavárna

Příloha č. 3 - pronajaté prostory

Příloha č. 4 - Prohlášení o bezdlužnosti

 

Přílohy

Příloha č. 1 - zázemí kavárny

Příloha č. 1 - zázemí kavárny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,57 kB

Příloha č. 2 - kavárna

Příloha č. 2 - kavárna.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 1,38 MB

Příloha č. 3 - pronajaté prostory

Příloha č. 3 - pronajaté prostory.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,5 MB

Příloha č. 4 - bezdlužnost

Příloha č. 4 - bezdlužnost.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 10,48 kB
Datum vložení: 30. 5. 2024 7:35
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2024 8:32
Autor: Město Hradec nad Moravicí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
2
29
2
30

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 20 °C 15 °C
déšť, slabý severovýchodní vítr
vítrSV, 3.5m/s
tlak1014hPa
vlhkost90%
srážky9.49mm