Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Program rozvoje města


Program rozvoje města Hradec nad Moravicí na období let 2021 - 2024 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí ze dne 14. 12. 2020, č. 22.15.2020/ZM. Ke stažení zde.

Tento dokument navazuje na dokument s názvem Strategický plán města Hradec nad Moravicí do roku 2020, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí ze dne 9. 6. 2014, č. 1.21.2014/ZM.

Jde o koncepční a rozvojový dokument města zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který schvaluje zastupitelstvo města. Tento dokument obsahuje analytickou a návrhovou část. Analytická část zahrnuje charakteristiku města členěnou do 7 oblastí a SWOT analýzu, v níž jsou shrnuty silné a slabé stránky, ohrožení a hrozby. Návrhová část zahrnuje nejen rozvojovou vizi města, ale i jednotlivá opatření a aktivity k jejímu dosažení. Plán rozvoje města je sestaven na čtyři roky, což se může jevit jako krátké časové období. Je to dáno především tím, že byl zpracováván v nejisté době v souvislosti s onemocněním COVID-19, které má velký vliv jak na hospodaření města (příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu), tak na běžný život občanů. Mimoto v roce 2021 proběhne Sčítání lidu, domů a bytů, které bude zdrojem cenných informací o obyvatelstvu města.

V kapitole B.2 Cíle, opatření a aktivity nejsou záměrně vyplněny termíny jednotlivých opatření, odpovědnost za ně, náklady a zdroje jejich financování. Toto bude záležet na aktuálním stavu věci.

Na tvorbě dokumentu se podíleli představitelé a zaměstnanci města Hradec nad Moravicí.

Autorský kolektiv:

  • Mgr. Patrik Orlík, starosta města
  • Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
  • Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic městského úřadu
  • Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury městského úřadu
  • Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí městského úřadu
  • Dagmar Mrůzková, pověřená vedoucí oddělení výstavby a územního plánování    městského úřadu
  • Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty města městského úřadu
  • Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic městského úřadu
  • Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic městského úřadu
  • a další

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 4. 2024
mírné sněžení 7 °C 0 °C
mírné sněžení, mírný severní vítr
vítrS, 6.37m/s
tlak1021hPa
vlhkost72%
sněžení1.54mm