Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Manželství

Zák.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů

Zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zápis o uzavření manželství do knihy manželství se provede :
- dle místa uzavření manželství

Městský úřad Hradec nad Moravicí zapisuje uzavření manželství pro:
- město Hradec nad Moravicí
- obce: Branka u Opavy


Manželství lze uzavřít
- před kterýmkoliv matričním úřadem (úřad může povolit na kterémkoliv místě           svého správního obvodu)
- před úřadem, který není matričním úřadem (podmínka – alespoň jeden                     ze snoubenců tam má trvalý pobyt/)
- před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti
- před kterýmkoliv úřadem – je-li život toho kdo chce uzavřít manželství ohrožen
- před kapitánem lodi, letadla (registrovaných v ČR), velitelem vojenské jednotky ČR   v zahraničí – je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství ohrožen
- před zastupitelským úřadem ČR v cizině
- v cizině před orgánem k tomu zmocněným


Potřebné doklady pro sňatek uzavřený před úřadem
- vyplněný dotazník
- průkazy totožnosti
- rodné listy
- u rozvedených: pravomocné rozsudky o rozvodu manželství (je-li rozsudek soudu       o rozvodu vysloven orgánem cizího státu , musí být rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR   v Brně – dle mezinárodních smluv).
- u ovdovělých – úmrtní list partnera
- u nezletilých - pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
- u osob ztížených duševní poruchou – pravomocné rozhodnutí soudu o povolení           uzavřít manželství
- rodné listy dětí (pokud mají snoubenci společně děti)
- rodné listy dětí (není-li otec dítěte znám – uveden v rodném listě)
- je-li jeden ze snoubenců cizinec – je nutno dále doložit:
- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (doklad musí být dle               mezinárodních smluv ověřen a přeložen do českého jazyka)
- potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávnění pobytu na území ČR ne starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství. To nepaltí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky.


Potřebné doklady pro sňatek uzavřený před církvi
- všechny doklady jako u sňatku před úřadem
- osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku

Osvědčení vydá na základě písemné žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.

Osvědčení nesmí být starší 6 měsíců.


Uzavřít manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině
Pokud snoubenci (státní občané ČR) chtějí uzavřít manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině, musí předložit zastupitelskému úřadu vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Toto vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině předkládá i státní občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině před orgánem cizího státu.

K vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se předkládá:
- průkaz totožnosti občana ČR
- rodný list
- případně pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list
- průkaz totožnosti druhého snoubence
- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být starší 6 měsíců.


Prvopis oddacího listu vydává matriční úřad dle místa, kde bylo manželství uzavřeno
(pro uzavření manželství před úřadem i církví).
O druhopis oddacího listu se žádá v místě, kde k uzavření manželství došlo.

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, je neslyšící nebo němý, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně, slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.


Správní poplatky při uzavření manželství
za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500,-Kč

za uzavření manželství mimo stanovenou dobu 1.000,-Kč

za uzavření manželství mimo úřední místnost 1.000,-Kč

za uzavření manželství mezi cizinci bez trvalých pobytů na území ČR 3.000,-Kč

za uzavření manželství mezi cizincem bez trvalého pobytu na území ČR
a st. občan ČR bez trvalého pobytu na území ČR 2.000,-Kč

za uzavření manželství mezi st. občany ČR, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR 1.000,-Kč

vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500,-Kč

Svatební obřady v Hradci nad Moravicí pro rok 2014

Pro rok 2014 nabízí město Hradec nad Moravicí nově snoubencům konání svatebních obřadů v obřadní místnosti ve Výstavních prostorách města Hradec nad Moravicí, Zámecká ulice č. 313. V případě letních měsíců nabízíme možnost konání svatebních obřadů také v přilehlé, nově zrekonstruované zahradě.  

I nadále budou mít snoubenci možnost uzavřít sňatek také v prostorách Státního zámku Hradec nad Moravicí - v Bílém zámku, na nádvoří Červeného zámku nebo v zámecké zahradě.

Termíny svatebních obřadů pro rok 2014

Oddací dny (první sobota v měsíci): 4. ledna 2014, 1. února 2014, 1. března 2014, 5. dubna 2014, 3. května 2014, 7. června 2014, 5. července 2014, 2. srpna 2014, 6. září 2014, 4. října 2014, 1. listopadu 2014 a 6. prosince 2014. 

V tyto oddací dny budou svatební obřady probíhat v obřadní místnosti ve Výstavních prostorách města Hradec nad Moravicí, Zámecká 313. Tyto obřady nejsou zpoplatněny žádným správním poplatkem.

Poplatky za svatební obřad

Svatební obřady ve výše uvedených oddacích dnech, konané v obřadní místnosti ve Výstavních prostorách města Hradec nad Moravicí, Zámecká 313 jsou bezplatné.

Svatební obřady konané mimo stanovené oddací dny nebo mimo obřadní místnost jsou zpoplatněny správním poplatkem 1 000,- Kč. Tzv. mimořádný termín sňatku je možno domluvit s pracovníky oddělení matriky Městského úřadu Hradec nad Moravicí.

 

Pokud se svatebčané rozhodnou pro svatební obřad v prostorách Státního zámku Hradec nad Moravicí (obřadní místnost nebo zámecká zahrada), uhradí správní poplatek 1 000,- Kč městu Hradec nad Moravicí a poplatek 5 000,- Kč Správě státního zámku Hradec nad Moravicí (celkem 6 000,- Kč). Pokud je alespoň jeden ze snoubenců občan města Hradec nad Moravicí, poplatek Správě státního zámku Hradec nad Moravicí je snížen na 3 000,- Kč (celkem 4 000,- Kč).

Rezervace termínu svatebního obřadu

Pokud si přejete uzavřít sňatek v Hradci nad Moravicí, kontaktujte prosím oddělení matriky Městského úřadu Hradec nad Moravicí. Kontakt s matričním úřadem je prvním a důležitým krokem k zajištění Vašeho svatebního obřadu. Pracovnice matriky poskytnou snoubencům i sňatkovým agenturám také doplňující informace, jako jsou možnosti výběru hudby, fotografování, parkování, časový odstup jednotlivých obřadů a další podrobnosti.

Kontakty:

Městský úřad Hradec nad Moravicí, oddělení matriky, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Úřední dny pro veřejnost: pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 hodin.

Telefon: 553 783 923 nebo 553 783 920

E-mail: matrika@muhradec.cz

Zabezpečení průběhu svatebního obřadu

Přípravu a průběh svatebního obřadu ve Výstavních prostorách města Hradec nad Moravicí zajišťují, po vzájemné domluvě se snoubenci, pracovnice oddělení matriky Městského úřadu Hradec nad Moravicí.

Přípravu a průběh svatebního obřadu v prostorách Státního zámku Hradec nad Moravicí zajišťuje, po vzájemné domluvě se snoubenci, Správa státního zámku Hradec nad Moravicí.

Přejeme snoubencům, aby se jejich svatební den v Hradci nad Moravicí stal krásným a důstojným vstupem do manželství, a byl pro ně i pro ostatní svatebčany nezapomenutelným a šťastným okamžikem v životě.

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 11 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
vítrJ, 3.6m/s
tlak1019hPa
vlhkost55%
srážky1.8mm