Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů Městského úřadu Hradec nad Moravicí
Proti rozhodnutí Městského úřadu Hradec nad Moravicí lze podat odvolání prostřednictvím toho odboru MěÚ Hradec nad Moravicí, který rozhodnutí ve správním řízení vydal. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle jeho obsahu projedná tajemník, starosta nebo Rada města.

Proti rozhodnutí odborů při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.


Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
Proti rozhodnutí starosty a Rady města učiněné ve správním řízení se odvolání podává na podatelně Městského úřadu Hradec nad Moravicí, a to ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti rozhodnutí Rady města nebo Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí v samostatné i přenesené působnosti, které odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonů tohoto opatření Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

Odvolání učiněné písemně lze podat poštou na adresu:
a) Městský úřad Hradec nad Moravicí – Opavská 228, Hradec nad Moravicí, 74741 
b) osobně na podatelně Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
2
29
2
30

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
déšť 28 °C 16 °C
déšť, mírný severní vítr
vítrS, 7.29m/s
tlak1014hPa
vlhkost62%
srážky2.55mm