Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Přihlášení trvalého pobytu

Informace-výňatek ze zákona č. 133/2000 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.7.2000 – zákon o evidenci obyvatel a zákon č.227/2009Sb.

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Změnu místa trvalého pobytu hlásí občan osobně na ohlašovně obecního úřadu v novém místě trvalého pobytu, případně může tuto změnu ohlásit pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.


Občan při hlášení změny trvalého pobytu předkládá
1. platný občanský průkaz, u něhož není oddělena vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá platný cestovní pas, občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí státního občanství,

2. doklad o vlastnictví bytu nebo objektu (tj. výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt (nájemní smlouva apod.),

3. písemné potvrzení oprávněné osoby (např. provozovatel ubytovacího zařízení), v případě, že občan nevlastní žádný z výše uvedených dokladů o oprávnění užívat byt.

Za občana mladšího 15-ti let hlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce, předkládá svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, pokud nemá dítě zapsáno v OP. Také za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena hlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce.


Občan při hlášení vyplní a podepíše "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který obsahuje tyto údaje
1. jméno a příjmení, rodné číslo, novou a předchozí adresu trvalého pobytu, děti do 15-ti let společně ubytované,

2. o vlastníkovi objektu

3. o oprávněné osobě (nájemce, popř. nájemci bytu), který dá souhlas s přihlášením k trvalému pobytu před pracovníkem ohlašovny nebo doloží jeho úředně ověřený písemný souhlas. Toto se vyžaduje v případě, že přihlašovaná osoba nevlastní požadovaný doklad, který mu osvědčuje právní titul bydlení


Ohlašovna při hlášení změny místa trvalého pobytu oddělí roh A občanského průkazu. Současně vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které občan předkládá s žádostí o vydání občanského průkazu.
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu (zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech).


Správní poplatky
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu platí občan správní poplatek ve výši 50,--Kč.

Hlásí-li občan současně změnu místa trvalého pobytu i za děti mladší 15-ti let žijící s ním ve společné domácnosti, správní poplatek se nevybírá za osoby mladší 15-ti let.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 11 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
vítrJ, 3.6m/s
tlak1019hPa
vlhkost55%
srážky1.8mm