Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Dotace 2023

Dotační program města Hradec nad Moravicí pro rok 2023

 

Rada města Hradec nad Moravicí rozhodla na své schůzi konané dne 30. ledna 2023 vyhlásit Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2023. V rozpočtu města byla pro účely dotačního programu vyčleněna předpokládaná částka ve výši 900 000 Kč.

Zájemce o dotaci žádáme, aby se před podáním žádosti důkladně seznámili s pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci dotačního programu na rok 2023!

Stanovené oblasti podpory na rok 2023 jsou: sport, kultura a volnočasové aktivity pro občanskou veřejnost. Lze žádat na podporu činnosti (celoroční či systematické) nebo na podporu jednorázové akce (konkrétního projektu).

Maximální výše dotace v případě podpory celoroční či systematické činnosti činí 35 000 Kč, v případě jednorázové akce 10 000 Kč (minimální výše dotace stanovena není). Jeden subjekt může v roce 2023 podat nejvýše jednu žádost o dotaci na činnost nebo nejvýše dvě žádosti o dotaci na jednorázovou akci.

Žádost o  dotaci bude možné podat na předepsaném formuláři ve lhůtě od 6. března do 9. března 2023K žádosti o dotaci na činnost žadatel přiloží seznam členů/osob organizace ke dni podání žádosti s bydlištěm na území města Hradec nad Moravicí (včetně jeho částí). U fyzických osob žadatel předloží seznam spolupracujících osob zapojených do činnosti s bydlištěm na území města Hradec nad Moravicí, včetně jejich podpisů. Tato povinná příloha k žádosti o dotaci na činnost byla zavedena mimo jiné z toho důvodu, aby finanční podpora směřovala především k našim občanům.

O poskytnutí dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci vyhlášeného dotačního programu rozhodne Rada města Hradec nad Moravicí na základě návrhu Sportovní a Kulturní komise Rady města Hradec nad Moravicí nejpozději do 3. dubna 2023.

Dotace budou žadatelům poskytovány na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace a závěrečnou zprávu v termínu uvedeném ve veřejnoprávní smlouvě.

Sběr žádostí do uzavření veřejnoprávních smluv je v působnosti místostarosty města (tel.: 553 783 928, e-mail: mstarosta@muhradec.cz). Kontrolu účelovosti poskytnuté dotace, závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace provádí Odbor financí Městského úřadu Hradec nad Moravicí (Ing. Jana Štenclová, DiS.; tel.: 553 783 932, e-mail: jstenclova@muhradec.cz).

 

Formuláře týkající se dotačního programu na rok 2023:

pravidla_dotacniho_programu_2023 (209 kB)

priloha_c._1a_zadost_o_poskytnuti_dotace_na_celorocni_ci_systematickou_cinnost_(vzor) (193.96 kB)

priloha_c._1b_zadost_o_poskytnuti_dotace_na_jednorazovou_akci_(vzor) (164.21 kB)

priloha_c._2_verejnopravni_smlouva_o_poskytnuti_dotace_(vzor) (186.02 kB)

priloha_c._3_vyuctovani_dotace_z_dotacniho_programu_(vzor) (182.8 kB)

priloha_c._4a_zprava_o_realizaci_celorocni_ci_systematicke_cinnosti_(vzor) (181.74 kB)

priloha_c._4b_zprava_o_realizaci_jednorazove_akce_(vzor) (181.62 kB)

 

Individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí pro rok 2023
 

Formuláře týkající se individuálních dotací na rok 2023:

Žádost o poskytnutí individuální dotace 2023 (45 kB)

Vyúčtování poskytnuté individuální dotace (155.62 kB)

Obdobně jako v loňském roce lze mimo vyhlášený dotační program požádat o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, a to na předepsaném formuláři (vzor žádosti ke stažení zde (45 kB)). V případě, že je žádost zaměřena na podporu celoroční či systematické činnosti, přiloží žadatel k žádosti seznam členů/osob organizace s bydlištěm na území města Hradec nad Moravicí (včetně jeho částí).
V případě, že žádosti bude vyhověno, bude s žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí dotace, přičemž poskytnuté finanční prostředky budou podléhat vyúčtování v termínu uvedeném ve veřejnoprávní smlouvě (vzor vyúčtování ke stažení zde (155.62 kB)).

Poskytnutou dotaci nebude možné použít k úhradě:

  • alkoholických nápojů,
  • tabákových výrobků,
  • potravin a občerstvení, které příjemce poskytuje za úplatu třetím osobám,
  • darů s výjimkou věcných cen v soutěžích,
  • zisku, daně, správních a jiných poplatků, směnek,
  • mzdy, platu nebo odměny z dohod o provedení práce, odstupného,
  • pokut, penále nebo jiné sankce, a
  • krytí půjček a úvěrů včetně úroků a poplatků s tím souvisejících.

 

Znak města s názvem v křivkách ZDE

Znak města bez názvu v křivkách ZDE

Znak města s názvem v jpg ZDE

Znak města bez názvu v jpg ZDE

Logo města bílé v png ZDE

Logo města černé v png ZDE

Logo města červené v png ZDE

Logo města  v Adobe illustrator ZDE

 


Schválené dotace v rámci dotačního programu:

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 4. 10. 2023
slabý déšť 18 °C 11 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
vítrZ, 5.6m/s
tlak1026hPa
vlhkost47%
srážky0.65mm