Hradec nad Moravicí - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace

Název a adresa:

Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
Opavská 217, 74741 Hradec nad Moravicí
IČ: 70984344
telefon: 553 784 190
e-mail: info@shradec.cz

Ředitelka školy: Mgr. Radka Očadlíková
e-mail: reditelstvi@zshradec.cz

 

Základní škola Hradec nad Moravicí byla otevřena v roce 1923 a do dnešního dne prošla řadou rekonstrukcí. Nachází v centru města na pravém břehu řeky Moravice u hlavní silnice. Je to škola úplná s devíti postupnými ročníky a spádová pro okolní neúplné školy. Součástí školy je školní družina a výdejna stravy – jídelna. Kapacita školy je 500 žáků, školní družiny 84 žáků a ve výdejně stravy je kapacita 300 obědů.

zs_hradec

Ve škole pracuje kolem 30 pedagogických pracovníků. Pedagogický sbor tvoří ředitelka (statutární orgán), zástupkyně ředitelky, učitelé včetně výchovného poradce a vychovatelky ŠD.  Sbor je smíšený s převahou žen, věkově různorodý. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky na obou stupních školy, v případě potřeby zajistí škola asistenta pedagoga. Externě ve škole pracuje školní psycholog a dle zájmu také učitel náboženství.

Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla snahou o zlepšování pedagogického procesu a života školy, analýzou silných a slabých stránek školy, požadavků rodičů a  navázáním na tradice školy.

Základní myšlenkou vzdělávacího programu je otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti – jak obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou školních i mimoškolních aktivit, diferencovaným přístupem k žákům, pozitivními vztahy a prožitky žáků, učitelů i rodičů, tak zapojením školy do veřejného života, profesní orientací žáků, schopností tvůrčí práce, odpovědného rozhodování, vztahem k přírodě a respektováním jejích zákonů, souladem s obecně uznávanými životními i mravními zásadami.

Vzhledem k socioekonomickým a demografickým podmínkám jsme se rozhodli nepreferovat určitou vybranou oblast vzdělávání, nýbrž poskytovat základní vzdělávání jako komplexní celek.

Hlavním cílem školy je poskytovat takovou nabídku, která bude vnitřně motivovat všechny k tomu, aby se celoživotně aktivně vzdělávali.

 

Další kontakty a informace naleznete na www.zshradec.cz

Adresa

Opavská 217
74741, Hradec nad Moravicí
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Kontakty

Telefon: 553784190 E-mail: info@zshradec.cz www: www.zshradec.cz