Hradec nad Moravicí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Formuláře, kterými se lze obracet na obec.


Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.
 

Žádost o vyjádření k existenci sítí

 Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci s magistrátem Opavy nabízí svým občanům novou bezplatnou službu, která má za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“.

Pro přístup ke službě použijte prosím následující odkaz http://cz.mawis.eu/mm-opava/
 

Oddělení výstavby a územního plánování

Formuláře podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,  územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy k vyhlášce č. 503/2006 Sb., které byly nahrazeny vyhláškou č. 66/2018 Sb.


 

 

Oddělení výstavby a územního plánování > Ostatní

21 - Žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu podle §169 stavebního zákona

21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,56 kB
Staženo: 159×
Vloženo: 16. 12. 2020

23 - Žádost o územně plánovací informaci

23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,11 kB
Staženo: 220×
Vloženo: 16. 12. 2020

Odbor financí

Pokyny pro výplatu kompenzace 2018 - 2022

Pokyny pro výplatu kompenzace 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,82 kB
Staženo: 379×
Vloženo: 15. 4. 2021

Žádost o kompenzaci 2018 - 2022

Žádost o kompenzaci 2018.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,5 kB
Staženo: 424×
Vloženo: 15. 4. 2021

Žádost o osvobození KO 2022

Žádost o osvobození KO 2022.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 30,46 kB
Staženo: 331×
Vloženo: 1. 4. 2022

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29 kB
Staženo: 358×
Vloženo: 28. 8. 2018

Registrace mikročipu PSI 2022

Registrace mikročipu PSI 2020.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,18 kB
Staženo: 279×
Vloženo: 1. 4. 2022

Registrační formulář KO 2022

Registrační formulář KO 2022.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 50,5 kB
Staženo: 270×
Vloženo: 1. 4. 2022

Registrační formulář PSI 2022

Registrační formulář PSI 2022.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 51 kB
Staženo: 312×
Vloženo: 1. 4. 2022

OKRUH ÚDAJŮ, KTERÉ MŮŽE SPRÁVCE POPLATKU AUTOMATIZOVANÝM ZPŮSOBEM ZJISTIT Z REJSTŘÍKŮ ČI EVIDENCÍ

okruh_udaju.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,03 kB
Staženo: 28×
Vloženo: 18. 5. 2022

Odbor majetku a investic

Žádost o byt

Žádost o byt.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 21,86 kB
Staženo: 448×
Vloženo: 28. 8. 2018

Žádost o odkoupení pozemku

Žádost o odkoupení pozemku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 42,5 kB
Staženo: 324×
Vloženo: 28. 8. 2019

Žádost o pronájem, pacht pozemku

Žádost o pronájem, pacht pozemku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 43,5 kB
Staženo: 275×
Vloženo: 28. 8. 2019

Žádost o směnu pozemku

Žádost o směnu pozemku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 50,5 kB
Staženo: 218×
Vloženo: 28. 8. 2019

Návrh na přijetí do DPS

Návrh na přijetí do DPS.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB
Staženo: 268×
Vloženo: 10. 9. 2019

Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor veřejného prostranství)

Žádost o povolení zlváštního užívání veřejného prostranství (zábor veřejného prostranství).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB
Staženo: 65×
Vloženo: 20. 10. 2021

Odbor majetku a investic > Životní prostředí, doprava

Žádost o povolení kácení stromů

Žádost o povolení kácení stromů.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 44,5 kB
Staženo: 401×
Vloženo: 28. 8. 2018

Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - uložení sítí

Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - uložení sítí.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40 kB
Staženo: 279×
Vloženo: 11. 9. 2019

Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - stavební práce

Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - stavební práce.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 255×
Vloženo: 11. 9. 2019
Zobrazeno 21-40 ze 48