Hradec nad Moravicí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality a tiskové zprávy - Dotace v roce 2024

Dotace v roce 2024

Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí na svém 10. zasedání dne 11. prosince 2023 schválilo Pravidla pro poskytování individuálních dotací pro rok 2024.

Účelem těchto nových pravidel pro poskytování individuálních dotací je stanovení jednotného postupu při poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Hradec nad Moravicí za účelem podpory rozvoje činností neziskového a veřejně prospěšného charakteru.

Cílem těchto pravidel je efektivní podpora oblastí občanských aktivit, které jsou realizovány zejména veřejně prospěšnou nekomerční činností na území města a pro občany města.

Žádost o poskytnutí individuální dotace se podává v termínu od 8. do 31. ledna daného kalendářního roku.

Individuální dotace budou žadatelům poskytovány na základě uzavřených  veřejnoprávních smluv. Příjemce individuální dotace je povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace a závěrečnou zprávu v termínu uvedeném ve veřejnoprávní smlouvě. Další informace naleznete v záložce dotace 2024 (přímý odkaz)

Datum vložení: 22. 12. 2023 7:18
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2023 7:23
Autor: Město Hradec nad Moravicí