Hradec nad Moravicí - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Budova nové městské knihovny očima architektů

Hradec nad Moravicí už zná svůj rozpočet na rok 2020. Celkem 17 z 18 přítomných zastupitelů jej schválilo na začátku měsíce ledna. Hospodařit se bude s částkou přes 137 milionů korun jak v příjmech, tak ve výdajích.

Schválený rozpočet je vyrovnaný, při financování dojde k zapojení přebytku hospodaření minulých let v částce 30,2 milionu korun. Téměř 56 milionů korun je určeno na investice. Z této částky by téměř 20 milionů mělo být následně kryto z dotačních titulů. Do investic a údržby komunikací a chodníků je počítáno s částkou 6,2 milionu korun. Počítáno je i s provozními příspěvky do základních a mateřských škol, technických služeb, městské knihovny a informačního centra ve výši 15,8 milionu korun. Největší investicí je rekonstrukce budovy tzv. Babince, kde vzniknou prostory nové městské knihovny, informačního centra a nový společenský sál pro 120 osob, který město nutně potřebuje.

„Cílem je provést rekonstrukci budovy Babince za 17,5 milionu korun z vlastních zdrojů. Celkově lze rozpočet vzhledem k předpokládané výši investic označit jako silně proinvestiční, a to bez potřeby zatěžovat město úvěrem. Investice jsou možné díky zlepšenému výsledku hospodaření města v roce 2019. Ušetřili jsme na mandatorních výdajích, nalezli jsme nová a levnější technická řešení při opravách zdi na Zámecké ulici, veřejných komunikací i při rekonstrukci kotelny mateřské školy. Úspory byly v řádech milionů korun a ty můžeme v letošním roce racionálně investovat. Snahou je vyhlásit veřejné zakázky v zimním období, kdy jsme schopni se ve veřejných soutěžích dostat na nižší ceny realizací,“ uvedl starosta města Patrik Orlík.

Miliony korun zamíří také do dopravní infrastruktury. Město provede rekonstrukci lávky pro pěší přes řeku Moravici na konci Pivovarské ulice. Po dohodě se Správou železniční a dopravní cesty by měla začít i velká rekonstrukce nádraží před výpravní budovou. V rámci ní by měly být mj. redukovány koleje a vybudováno nové bezbariérové nástupiště.

„Tuto část investice bude na své náklady hradit Správa železniční dopravní cesty. Město následně na své náklady zhotoví bezbariérový přechod pro pěší přes koleje u prodejny Hruška včetně osvětlení, zábradlí a přístupových chodníků. Většina nákladů města by měla být hrazena z dotace. V případě, že se podaří v březnu letošního roku získat dotaci na výstavbu cyklostezky Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava, bude se i tato investice realizovat ještě v letošním roce, a to v předpokládané výši 13,1 milionu korun,“ doplnil místostarosta města Petr Havrlant.

Dokončeny budou i investiční akce započaté v roce 2019. V červnu by mělo být otevřeno multifunkční hřiště u základní školy zhotovené nákladem 7,2 milionu korun. Od června by rovněž mělo začít sloužit nové zázemí Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí u fotbalového hřiš, na jehož výstavbě se město finančně podílí částkou 0,8 milionu korun.

Městu se finančně daří. V samotném městě Hradci i v našich obcích se díky úsporám a dobré finanční výtěžnosti bude letos dále investovat do rekonstrukce mateřské školy v Žimrovicích, a to v částce 4 milionů korun. Školka po rekonstrukci navýší svou kapacitu na 35 dětí. Opraví se cesta a zbuduje se parkoviště u hřbitova v Jakubčovicích, kompletně se rekonstruuje ulice Zahradní u mateřské školy v Hradci nad Moravicí, jakož i několik dalších cest v Bohučovicích a v Kajlovci,“ uzavřel přehled letošních investic starosta města Patrik Orlík.

 

Datum vložení: 15. 1. 2020 15:14
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2020 15:41
Autor: Jitka Celtová