Hradec nad Moravicí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality a tiskové zprávy - Hradec nad Moravicí propojí s Opavou nová cyklostezka (tisková zpráva)

Hradec nad Moravicí propojí s Opavou nová cyklostezka (tisková zpráva)

Do července příštího roku by měla být hotová nová cyklostezka, která propojí město Opavu přes obce Otice a Branku u Opavy s městem Hradec nad Moravicí. První 760 metrů dlouhý úsek z Opavy do Otic je už hotov, nyní se dostaví 3,325 km dlouhá druhá část. Na stavbu, která by měla začít do konce letošního roku, výrazně přispěje český stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Zejména v dnešní době je to velmi dobrá zpráva. Mám radost z toho, že naši občané, zejména pak rodiny s dětmi, dostanou další možnost na bezpečnou cykloturistiku, která je u nás velmi populární. Každá taktová to stavba zvýší atraktivitu našeho regionu pro život. Těším se, až příští rok v létě poprvé projedu tuto trasu na kole se svou rodinou,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil, podle kterého tato cyklostezka pomůže odlehčit přetíženou cyklotrasu z Opavy přes Kylešovice do Hradce. Ta je mezi cyklisty velmi oblíbená. „Jsem rád, že se nám všem na úrovni představitelů měst a obcí podařilo najít společnou řeč. Navíc brzy po volbách. Bez toho by cyklostezka zůstala takzvaně u ledu nejméně další čtyři roky,“ uvedl starosta Hradce nad Moravicí Patrik Orlík. "Oceňuji konstruktivní spolupráci představitelů zainteresovaných samospráv a odvedenou práci úředníků Ivany Hyklové a Martina Dostála. Mám velkou radost, že dotace vyšla a projekt bude realizován. V návaznosti na novou cyklostezku chystáme další projekty, které by měly zvýšit atraktivitu této trasy," řekl starosta Branky u Opavy Michael Rataj. A do čtveřice starosta Otic Vladimír Tancík: „Jsem rád, že se podařilo společným úsilím, občas s velkou snahou o dosažení dohody, dotáhnout do konce první část bitvy o cyklostezku, která bude obohacením života na Opavsku. Čeká nás ještě nemálo úsilí stavbu realizovat, protože každá stavba má svá úskalí a ne vše se v projektu dá ošetřit."

 

Cyklostezka bude začínat u koupaliště v Hradci nad Moravicí, pokračovat lokalitou Pod Hanuší, dále kolem zemědělského areálu v Brance u Opavy a poté přes původní polní cesty až k zemědělskému areálu v Oticích, kde po stávajících místních komunikací naváže na v minulosti již zrealizovaný úsek Otice – Opava vedoucí k Englišově ulici v Opavě. Jedná se o stavbu smíšené stezky pro cyklisty a chodce s asfaltovým povrchem.

Celkové náklady na realizaci cyklostezky jsou vyčísleny na 13 milionů korun. Výše schváleného příspěvku činí přes 10 milionů korun. Dotací nekryté náklady si mezi sebe rozdělí jednotlivá města a obce. Skutečná výše nákladů bude upřesněna po ukončení výběrového řízení. Termín realizace stavebních prací je plánován na závěr roku 2020 a první polovinu roku 2021.

Realizací projektu se rozšíří nabídka bezpečných cyklostezek na území okresu Opava. Dojde k odklonění cyklistické a pěší dopravy od frekventované dopravy na silnici I/57 a k zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců, kteří daný úsek budou využívat.

Projekt výrazně finančně podpoří SFDI. Jedná se o výsledek skvělé spolupráce a partnerství všech čtyř územně samosprávných celků, přes něž cyklostezka povede. Úspěch je o to větší, že celkově bylo na SFDI předloženo 75 žádostí s rekordní výší požadovaného příspěvku 833 milionů korun. Nakonec byla podpořena pouze necelá polovina z těchto žádostí, a to v částce 452 milionů korun.

Výborné bodové ohodnocení projektu bylo dáno nejen kvalitní projektovou přípravou, ale právě vzájemnou spoluprací obcí a měst, a to jak na úrovni primátora a starostů, tak na úrovni zastupitelstev jednotlivých měst a obcí. U zrodu projektu stálo statutární město Opava. Vzhledem k tomu, že mezitím byly práce na území Opavy zrealizovány vybudováním úseku Opava – Otice, bylo dohodnuto, že žádost o dotaci ze SFDI podá a stavbu zastřeší město Hradec nad Moravicí s podporou ostatních samospráv. Město Hradec nad Moravicí se této své úlohy zhostilo skvěle. Výsledkem je schválená dotace ze SFDI ve výši 10 milionů korun.

 

Tisková mluvčí – Jitka Celtová

Datum vložení: 20. 4. 2020 14:58
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2020 7:14
Autor: Město Hradec nad Moravicí