Hradec nad Moravicí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality a tiskové zprávy - Změny výše poplatku za svoz komunálního odpadu a stočného v roce 2021

Změny výše poplatku za svoz komunálního odpadu a stočného v roce 2021

Od 1. 1. 2021 dochází ke změně výše poplatku za svoz komunálního odpadu a stočného.

Roční poplatek za svoz komunálního odpadu

Zastupitelstvo města dne 14. prosince 2020 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, která stanovuje výši místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem pro rok 2021. Touto vyhláškou dojde od 1. 1. 2021 ke zvýšení ročního poplatku za svoz komunálního odpadu z částky 450 Kč na 500 Kč. Důvodem zvýšení poplatku je změna legislativy a nárůst cen za služby. Přestože celkové náklady na odpadové hospodářství činí přibližně 760 Kč, bude rozdíl dotován jinými příjmy města. Zastupitelstvo města tím chce podpořit občany v třídění odpadů. I nadále zůstala zachována výjimka z poplatku pro děti do dvou let.

Pro srovnání výše poplatku za svoz komunálního odpadu v jiných obcích a městech: Opava 660 Kč, Kravaře 650 Kč, Skřipov 492 Kč, Branka u Opavy 450 Kč.

 

Cena stočného

Pro rok 2021 činí cena stočného v Hradci nad Moravicí 42,53 Kč včetně DPH za 1 m3, což je o 2,37 Kč více než v loňském roce. Cena stočného byla projednána a schválena na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy. Stejnou částku stočného má pro rok 2021 stanovenou i společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Od 1. 1. 2021 je cena stočného v Žimrovicích stanovena na 37,36 Kč včetně DPH za 1 m3. Cena stočného byla projednána a schválena zastupitelstvem města na zasedání dne 14. 12. 2020. Nižší cena stočného v Žimrovicích je dána skutečností, že společnost Smurfit Kappa Czech, s. r. o., jenž je vlastníkem čistírny odpadních vod v Žimrovicích, nepřenáší na město veškeré náklady, které jí v souvislosti s čištěním odpadních vod vznikají.

Datum vložení: 4. 1. 2021 13:57
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2021 10:40
Autor: Město Hradec nad Moravicí