Hradec nad Moravicí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Do změny č. 2 územního plánu Hradec nad Moravicí, která nabyla účinnosti dne 22. 6. 2018 lze nahlížet na níže uvedených místech

  • Městský úřad Hradec nad Moravicí, Oddělení výstavby a územního plánování, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
  • Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta a územního plánu, Horní nám. 69, 746 26 Opava
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava

 

Do úplného znění územního plánu Hradec nad Moravicí po změně č. 2 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Hradec nad Moravicí, Oddělení výstavby a územního plánování, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
  • Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta a územního plánu, Horní nám. 69, 746 26 Opava
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava

 

Úplné znění územního plánu Hradec nad Moravicí po změnách č. 1 a 2

 

Textová část:
Úplné znění územního plánu Hradec nad Moravicí po změnách č. 1 a 2 - text
 
Grafická část:
PRST_I_1_ZCU
PRST_I_1_ZCU_LEG
PRST_I_2_HLV
PRST_I_2_HLV_LEG_1
PRST_I_2_HLV_LEG_2
PRST_I_3_A_DOPR
PRST_I_3_A_DOPR_LEG
PRST_I_3_B_VODNI
PRST_I_3_B_VODNI_LEG
PRST_I_3_C_ENERGO
PRST_I_3_C_ENERGO_LEG
PRST_I_4_VPS
PRST_I_4_VPS_LEG_1
PRST_I_4_VPS_LEG_2
PRST_II_2_KOOR
PRST_II_2_KOOR_LEG_1
PRST_II_2_KOOR_LEG_2
 

 

Oznámení - Informace
 

o vydání a uložení „Územního plánu Hradec nad Moravicí“
 

dle § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Hradec nad Moravicí jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Hradec nad Moravicí dle § 6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 24. 10. 2011 byl vydán Zastupitelstvem města Hradec nad Moravicí územní plán Hradec nad Moravicí, který nabyl účinnosti dne 22.11. 2011.
 

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

- Městský úřad Hradec nad Moravicí, odbor výstavby a územního plánu, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava

- Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu, Horní nám. 69, 746 26 Opava.

 

Textová část:

- územní plán Hradce nad Moravicí                   zde ke stažení


Grafická část:

   
Výkres základního členění  
 
I.1_0-6,0-7 zde ke stažení
I.1_0-8 zde ke stažení
I.1_0-9 zde ke stažení
I.1_1-7,1-8 zde ke stažení
I.1_1-9,1-0 zde ke stažení
I.1_2-8 + legenda zde ke stažení
I.1_2-9 zde ke stažení
I.1_8-0,7-0 zde ke stažení
I.1_8-7,8-8 zde ke stažení
I.1_8-9,7-9 zde ke stažení
I.1_9-6,9-7 zde ke stažení
I.1_9-8,9-9 zde ke stažení
   
Hlavní výkres - urbanistická koncepce  
I.2_0-6,0-7 zde ke stažení
I.2_0-8 zde ke stažení
I.2_0-9 zde ke stažení
I.2_1-7,1-8 zde ke stažení
I.2_1-9,1-0 zde ke stažení
I.2_2-8 + legenda zde ke stažení
I.2_2-9 + legenda zde ke stažení
I.2_8-0,7-0 zde ke stažení
I.2_8-7,8-8 zde ke stažení
I.2_8-9,7-9 zde ke stažení
I.2_9-6,9-7 zde ke stažení
I.2_9-8,9-9 zde ke stažení
   
Hlavní výkres - doprava  
I.3.a_0-6,0-7 zde ke stažení
I.3.a_0-8 zde ke stažení
I.3.a_0-9 zde ke stažení
I.3.a_1-7,1-8 zde ke stažení
I.3.a_1-9,1-0 zde ke stažení
I.3.a_2-8 + legenda zde ke stažení
I.3.a_2-9 zde ke stažení
I.3.a_8-0,7-0 zde ke stažení
I.3.a_8-7,8-8 zde ke stažení
I.3.a_8-9,7-9 zde ke stažení
I.3.a_9-6,9-7 zde ke stažení
I.3.a_9-8,9-9 zde ke stažení
   
Hlavní výkres - vodní hospodářství  
I.3.b_0-6,0-7 zde ke stažení
I.3.b_0-8 zde ke stažení
I.3.b_0-9 zde ke stažení
I.3.b_1-7,1-8 zde ke stažení
I.3.b_1-9,1-0 zde ke stažení
I.3.b_2-8,2-9 + legenda zde ke stažení
I.3.b_8-0,7-0 zde ke stažení
I.3.b_8-7,8-8 zde ke stažení
I.3.b_8-9,7-9 zde ke stažení
I.3.b_9-6,9-7 zde ke stažení
I.3.b_9-8,9-9 zde ke stažení
   
Hlavní výkres - energetika a spoje  
I.3.c_0-6,0-7 zde ke stažení
I.3.c_0-8,0-9 zde ke stažení
I.3.c_1-7,1-8 zde ke stažení
I.3.c_2-8,2-9 + legenda zde ke stažení
I.3.c_8-7,8-8 zde ke stažení
I.3.c_8-9,7-9 zde ke stažení
I.3.c_9-6,9-7 zde ke stažení
I.3.c_9-8 zde ke stažení
   
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  
I.4_0-6,0-7 zde ke stažení
I.4_0-8 zde ke stažení
I.4_0-9 zde ke stažení
I.4_1-7,1-8 zde ke stažení
I.4_1-9,1-0 zde ke stažení
I.4_2-8 + legenda zde ke stažení
I.4_2-9 + legenda zde ke stažení
I.4_8-0,7-0 zde ke stažení
I.4_8-7,8-8 zde ke stažení
I.4_8-9,7-9 zde ke stažení
I.4_9-6,9-7 zde ke stažení
I.4_9-8,9-9 zde ke stažení
   
Koordinační výkres  
II.1_0-6,0-7 zde ke stažení
II.1_0-8 zde ke stažení
II.1_0-9 zde ke stažení
II.1_1-7,1-8 zde ke stažení
II.1_1-9,1-0 zde ke stažení
II.1_2-8 + legenda zde ke stažení
II.1_2-9 + legenda zde ke stažení
II.1_8-0,7-0 zde ke stažení
II.1_8-7,8-8 zde ke stažení
II.1_8-9,7-9 zde ke stažení
II.1_9-6,9-7 zde ke stažení
II.1_9-8,9-9 zde ke stažení
   
Výkres širších vztahů  
II.2 zde ke stažení
   
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  
II.3_0-6,0-7 zde ke stažení
II.3_0-8 zde ke stažení
II.3_0-9 zde ke stažení
II.3_1-7,1-8 zde ke stažení
II.3_1-9,1-0 zde ke stažení
II.3_2-8 + legenda zde ke stažení
II.3_2-9 + legenda zde ke stažení
II.3_8-0,7-0 zde ke stažení
II.3_8-7,8-8 zde ke stažení
II.3_8-9,7-9 zde ke stažení
II.3_9-6,9-7 zde ke stažení
II.3_9-8,9-9
                                                                                                    
zde ke stažení