Hradec nad Moravicí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

V souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona o obcích může rada města zřídit komise jako své iniciativní a poradní orgány. Rada města Hradec nad Moravicí s účinností od 1. 1. 2019 zřídila níže uvedené komise.

Statut komisí ke stažení ZDE.

Stavebně-investiční komise
Předseda  Ing. Jan Lindovský  
Členové  Jan Fojtík 
   Ing. Milan Kolovrat  
   Ing. Jaromír Vícha
   Karel Vlček
Garant komise  Ing. Josef Hennig

Náplň činností (působnost)

 • především projednává a posuzuje záležitosti v oblasti nemovitých věcí ve vlastnictví města předložené jí k posouzení radou města nebo městským úřadem a následně předkládá radě města návrhy a doporučení k řešení těchto záležitostí; záležitostmi v oblasti nemovitých věcí ve vlastnictví města se rozumí: stav nemovitých věcí ve vlastnictví města a zřizování věcných břemen (služebností) pro inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města
 • vyjadřuje se ke stavebně - investičním akcím města (k záměru, projektové dokumentaci a rozpočtu)
 • plní další úkoly podle dispozic rady města
Kulturní komise
Předseda  Dagmar Polášková 
Členové  Alexandr Bareš
   Tomáš Oršový
   Mgr. Marta Scholzová
   Ing. Marek Wolf
Garant komise  Jitka Celtová

Náplň činností (působnost)

 • především projednává a posuzuje záležitosti v oblasti kultury ve městě předložené jí  posouzení radou města nebo městským úřadem a následně předkládá radě města návrhy a doporučení  řešení těchto záležitostí
 • spolupracuje při sestavování ročního plánu kulturních akcí města a podílí se na jejich organizaci
 • vyjadřuje se k plánovaným investicím města v oblasti kultury a sleduje jejich realizaci
 • vyjadřuje se k využití kulturních zařízení v majetku města
 • spolupracuje při sestavování informačních a propagačních materiálů města
 • zabývá se problematikou cestovního ruchu a vnějších vztahů
 • plní další úkoly podle dispozic rady města
Sportovní komise
Předseda  Svatopluk Tomčík 
Členové  Marcela Tesařová
   Marie Hutníková
   Ing. Marek Šindlář 
   Bc. Lukáš Vícha 
Garant komise  Jan Grygar

Náplň činností (působnost)

 • především projednává a posuzuje záležitosti v oblasti sportu a tělovýchovy ve městě ředložené jí k posouzení radou města nebo městským úřadem a následně předkládá radě města návrhy a doporučení k řešení těchto záležitostí
 • iniciuje rozvoj sportovního vyžití dětí a mládeže
 • vyjadřuje se k plánovaným investicím města v oblasti sportu a tělovýchovy a sleduje jejich realizaci
 • vyjadřuje se k využití sportovních zařízení v majetku města
 • podílí se na přípravě i vlastní realizaci sportovních akcí pořádaných městem
 • plní další úkoly podle dispozic rady města 
Dotační komise
Předseda  Bc. Dagmar Holásková
Členové  Jakub Hertel
   Ing. Ladislav Kříž
   Michal Maroš 
  Mgr. Antonín  Hennig
Garant komise  Ing. Jana Štenclová

Náplň činností (působnost)

 • podílí se na přípravě pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města v rámci dotačního programu
 • projednává žádosti o dotaci v rámci dotačního programu města
 • doporučuje radě města schválení nebo neschválení částky požadované v žádosti o dotaci v rámci dotačního programu města
 • plní další úkoly podle dispozic rady města
Komise pro zpravodaj města Hradecké noviny (redakční rada zpravodaje)
Předseda  Miroslava Vavrečková
Členové  Natálie Jarošová
   Mgr. Tomáš Volný
   Mgr. Jiřina Živná
Garant komise  Jitka Celtová

Náplň činností (působnost)

 • navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje
 • projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje
 • navrhuje termíny uzávěrek a harmonogram vydávání zpravodaje
 • navrhuje ceník inzerce
 • navrhuje pravidla pro vydávání zpravodaje