Hradec nad Moravicí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

schůze rady města

pořadové číslo

datum konání

1. 07. 11. 2022
2. 28. 11. 2022
3. 12. 12. 2022

Začátek schůzí rady města je obvykle v 15.00 hodin.

Místem schůzí rady města je zpravidla zasedací místnost v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí (Opavská 265, Hradec nad Moravicí).

Schůze rady města jsou neveřejné (§ 101 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.).

 

Pozn.: Pořadová čísla zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města se mohou měnit v závislosti na konání zasedání či schůzí mimo tento plán. Změna termínu a místa zasedání zastupitelstva města a rady města je v působnosti starosty města (§ 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb.). Průběžně aktualizováno.