Kontakty na MěÚ

Kontakty na MěÚ

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Odbor vnitřních věcí a kultury

Adresy
Opavská 265, 74741 Hradec nad Moravicí

  

Formuláře odboru vnitřních věcí a kultury - ZDE

 

 

Odbor vnitřních věcí a kultury, pracovní náplň odboru

 

Je odborem úřadu pro:

 1. Zabezpečování sociální péče.
 2. Úkoly vyplývající z práva volebního a práva shromažďovacího.
 3. Agendu matriky a evidence obyvatel.
 4. Agendu stížností a petic.
 5. Agendu ztrát a nálezů.
 6. Podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 7. Úkoly v oblasti vztahů k veřejnosti, v oblasti propagace a prezentace města a styků se zahraničím.
 8. Rozvoj a podporu kultury a sportu ve městě,
 9. Vytváření podmínek v oblasti péče o děti a mládež, tělovýchovy a sportu a ostatních volnočasových aktivit občanů města.

 

Všeobecně:

 1. Zpracovává návrhy na úpravy rozpočtu.
 2. Zabezpečuje běžnou korespondenci odboru.
 3. Zpracovává návrh obecně závazných předpisů v samostatné působnosti.
 4. Řeší stížnosti a podněty občanů na svěřeném úseku.
 5. Zabezpečuje přípravu materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města.
 6. Spolupracuje s příslušnými orgány státní správy.
 7. Zpracovává příslušné statistické údaje.
 8. Provádí archivaci.
 9. Navrhuje vyřazení nepotřebného majetku.
 10. Zajišťuje správu pohledávek včetně příslušenství.
 11. Provádí inventarizaci majetku města na svěřeném úseku.
 12. Disponuje rozpočtovými, materiálními a ostatními hospodářskými prostředky v rozsahu svěřené kapitoly.

 

Dělí se na tyto úseky:

Úsek matriky a evidence obyvatel

Úsek sociální

Úsek podatelny a CzechPoint

Úsek stížností a petic

Úsek ztrát a nálezů

Úsek pohřebnictví

Úsek kultury a propagace města

 

Úsek matriky a evidence obyvatel

 1. matriční agenda,
 2. ohlašovna pobytu a evidence obyvatel,
 3. statistika,
 4. legalizace a vidimace,
 5. svatební obřady,
 6. občanské obřady,
 7. spolupráce s OSSZ,  PČR, MMO, KÚ MSK, soudy, atd.,
 8. volby, sčítání lidu, referenda,
 9. právo shromažďovací,
 10. pojmenování ulic a veřejných prostranství,
 11. správa poplatků.

 

Úsek sociální

 1. pomoc občanům a péče o starší občany,
 2. sociální agenda a sociální příspěvky,
 3. místní šetření pro MMO, PČR, OSSZ, soudy, atd.

 

Úsek podatelny a CzechPoint         

 1. podatelna, výpravna,
 2. spolupráce s doručovatelem a Českou poštou,
 3. poskytování výpisů z celostátní evidence,
 4. vedení agendy poplatků za výpisy a evidence objednávek výpisů,
 5. poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle vnitřní směrnice pro podávání informací,
 6. výroční zprávy o podávání informací.

 

Úsek stížností a petic

 1. agenda stížností a petic,
 2. vyřizování stížností samostatně nebo ve spolupráci s odbory úřadu podle vnitřní směrnice pro vyřizování stížností.

 

Úsek ztrát a nálezů

 1. centrální evidence nalezených věcí,
 2. zveřejňování informací o věcech nalezených,
 3. prodej a likvidace věcí nalezených.

 

Úsek pohřebnictví

 1. agenda pohřbívání, hřbitovní knihy a evidence hrobových míst,
 2. smlouvy na pronájem hrobových míst, poplatky na hrobová místa,
 3. pohřbívání osamělých osob.

 

Úsek kultury a propagace města

 1. organizace oslav, kulturně společenských a významných akcí,
 2. zahraniční styky a mezinárodní spolupráce,
 3. kulturní politika města,
 4. provoz kina,
 5. městské periodikum,
 6. propagace města, propagační materiály,
 7. spolupráce se státními orgány, nestátními neziskovými organizacemi, zájmovými organizacemi a občany,
 8. rozvoj volnočasových a sportovních aktivit,
 9. stanoviska k podkladům pro výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování zařízení města sloužících sportu a volnočasových aktivit

Osoby

JménoFunkceTelefon
Celtová Jitkavedoucí odboru553 783 940
Machurová Zuzana Liliana, Mgr.kultura553 783 939
Gebauerová Radkapodatelna, pohřebnictví, výpisy CzechPoint553 783 922
Bartusková Martamatrika, evidence obyvatel553 783 923
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK