Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

 

Ochrana osobních údajů- Informace o zpracování osobních údajů

 


Město Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ:00300144 jako správce osobních údajů  v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících  nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES (GDPR)  (dále jen „obecné nařízení o ochraně  osobních údajů“) informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Město Hradec nad Moravicí zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Město Hradec nad Moravicí zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od města Hradec nad Moravicí informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným  městem Hradec nad Moravicí;
  • požadovat  opravu nepřesných osobních údajů;
  • požadovat  vymazání  vašich osobních údajů zpracovávaných městem Hradec nad Moravicí, popřípadě  požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů městem Hradec nad Moravicí;
  • požadovat přenositelnost  osobních údajů, které jste poskytl(a) městu Hradec nad Moravicí;
  • podat stížnost u dozorového orgánu ( Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu,který byl  před jeho odvoláním.

Svá práva vůči městu Hradec nad Moravicí můžete uplatnit prostřednictvím pověřence  pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Hradec nad Moravicí:

p. Jana Pastyříková

E:mail: jpastyrikova@muhradec.cz

Telefon: 553 783 920

 

Pojmy:

Osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

Citlivý osobní údaj (osobní údaj zvláštní kategorie) – osobní údaj, který má zvláštní povahu, jako je např. informace o Vašem zdraví či biometrický údaj umožňující identifikaci osoby;

Subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická, živá, osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

Správce – správcem je každý subjekt (fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt), který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

Zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt (fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt), který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;

Příjemce údajů - příjemcem údajů je každý subjekt (fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt), kterému jsou osobní údaje zpřístupněny či poskytnuty;

Zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – pověřenec pro ochranu osobních údajů monitoruje soulad zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení v rámci organizace, provádí interní audity, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat. Na pověřence se rovněž mohou obracet subjekty údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 11 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 5.36m/s
tlak1015hPa
vlhkost61%
srážky3.48mm