Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Přehled poplatků

Přehled poplatků vybíraných MěÚ Hradec nad Moravicí

 
Městský úřad v Hradci nad Moravicí při své činnosti vybírá poplatky stanovené rozhodnutím samosprávy, tzn. Radou nebo Zastupitelstvem města na základě zákonného zmocnění (například zákon  565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění), jedná se o poplatky uvedené v tabulce č. 1.
 
Dále Městský úřad v Hradci nad Moravicí při své činnosti vybírá poplatky vyplývající z výkonu státní správy v přenesené působnosti, svěřené úřadu zákonem (například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) v platném znění, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění), jedná se o poplatky uvedené v tabulce č. 2.
 
 
Tabulka č.1.        
Poplatek
Uložen právním předpisem
Název poplatku
Výše poplatku
Splatnost poplatku
Poplatek ze psů
OZV č.  04/2023
a) za prvního psa v rodinných domecha jiných stavbách 
b) za prvního psa v bytových domech
c) za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele v rodinných domech a jiných stavbách
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových domech
e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 
f)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 
a) 250,- Kč/pes/rok
 
b) 500,- Kč/pes/rok
c) 375,- Kč/pes/rok
 
 
d) 750,- Kč/pes/rok
 
 
e) 150,- Kč/pes/rok
 
f) 225,- Kč/pes/rok
 
 
 
 
31.05. daného kalendářního roku
Poplatek z pobytu OZV č. 5/2023 Poplatek za úplatný pobyt na území města Hradec nad Moravicí trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dní u jednotlivého poskytovatele pobytu 17,- Kč za započatý den pobytu do 20. dne následujícího kalendářního čtvrtletí 
Poplatek za užívání veřejného prostranství
OZV č.  01/2020
Poplatek  za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení, reklamních zařízení, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,  cirkusů,  skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, za využívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní  akce a pro potřeby tvorby filmových a telev. děl 
1 – 50,- Kč/m2/den
Před zahájením využívání veřejného prostranství
Poplatek za odpady
OZV č.  03/2023
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
700,- Kč/osoba/rok

700,- Kč/objekt/rok

350,-
stavba pro rekreaci/rok – pro občany města Hradec nad Moravicí vč. městských částí
30.6. daného kalendářního roku
Tabulka č.2.        
Správní poplatky podle stavebního zákona Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích Poplatek za vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby dle položky 17  250,- Kč až 20 000,- Kč Před vydáním příslušného povolení
Poplatek za vydání stavebního povolení, souhlasu s ohlášenou stavbou, za uzavření věřejnoprávní smlouvy o provedení stavby a další dle položky 18 500,- Kč až 10 000,- Kč
 
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 17 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
vítrJZ, 5.42m/s
tlak1012hPa
vlhkost64%
srážky0.63mm