Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen

 

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí a pravidla pro jejich zřizování

 

Ceník upravuje ocenění věcných břemen v případech, kdy město Hradec nad Moravicí, jako strana povinná smluvně umožní druhé osobě, jako straně oprávněné, zatížit nemovitost ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí právem odpovídajícím věcnému břemeni.

Věcná břemena představují soubor právních norem, které věcně a právně omezují vlastníka nemovité věci (stavby či pozemku) ve prospěch jiného subjektu tak, že je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet nebo něco konat. V právním vztahu věcného břemene na jedné straně vystupuje povinný - subjekt mající určitou povinnost a na straně druhé oprávněný - subjekt (konzument) práva. Právo věcného břemene obecně upravuje stávající občanský zákoník.

Výše úhrady za zřízení věcného břemene se stanoví jako součin počtu měrných jednotek určených dle geometrického zaměření konkrétního věcného břemene a příslušné sazby za měrnou jednotku dle ceníku. Minimální výše úhrady za zřízení věcného břemene (pro jednu stavební akci a jednu smlouvu) činí 3.000 Kč pro právnické a fyzické osoby podnikající a 1.500 Kč pro fyzické osoby nepodnikající a neziskové organizace, vyjma sjezdu, kde výše úhrady činí 1.500 Kč pro všechny subjekty.

Budou-li současně budovány dvě či více staveb (např. voda + odpad v jenom výkopu), tak se sazba násobí počtem „oprávnění - samostatných věcných břemen“. Náhrada za zřízení věcného břemene bude zpravidla jako jednorázová (náhrada bude fakturována při zřízení, tzn. při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, vždy však před vložením na katastr nemovitostí):

Výpočet náhrady = počet oprávnění x sazba za MJ (měrnou jednotku). Jedno oprávnění = jedna inženýrská síť i při umístění více sítí do jednoho výkopu nebo do jedné chráničky je počítáno každé oprávnění za každou inženýrskou síť zvlášť. Měrná jednotka (MJ) je počítána za případ nebo za běžný metr (BM) i třeba jen započatý - viz tabulka.

Osoba oprávněná z věcného břemene je vždy povinná na vlastní náklady uvést dotčený pozemek a jeho okolí do původního stavu. Obnova povrchu bude vždy prodloužena, (rozšířena) minimálně o 0,5 m na všechny strany od ukončení, respektive hran zásahu do komunikace při překopu i částečném překopu, uložení do vozovky a řízeného protlaku ve vozovce. Městu Hradec nad Moravicí budou doloženy hutnící zkoušky při protokolárním předání pozemku.

Věcné břemeno může být rozhodnutím Rady města Hradec nad Moravicí v odůvodněných případech či v případech hodných zvláštního zřetele poskytnuto bezúplatně, sníženo či zvýšeno.

Stavebník, povinný z věcného břemene vyzve neprodleně před zahájením prací a po ukončení Městský úřad Hradec nad Moravicí, Odbor majetku a investic k předání pozemku, komunikace. O předání, převzetí pozemku, komunikace bude vždy sepsán předávací protokol, provedena fotodokumentace, včetně případných řešených vad, nedodělků, včetně termínu jejich odstranění, termínu záruky apod.


Žadatel při žádosti o umístění stavby na pozemcích města předloží:

  • žádost,

  • geometrický plán nebo situační zákres,

  • návrh smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí (správci „liniových sítí).

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města schválila Rada města Hradec nad Moravicí dne 2. 12. 2019 pod číslem usnesení 10.22.2019/RM.

 

Ceník úhrad  -  ZDE


Originální znění  -  ZDE

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
déšť 30 °C 18 °C
déšť, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 5.35m/s
tlak1012hPa
vlhkost54%
srážky6.46mm