Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Právní předpisy města

Sbírka právních předpisů

Od 1. 1. 2022 se obecně závazné vyhlášky a nařízení vyhlašují ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, kterou spravuje Ministerstvo vnitra ČR (zákon č. 35/2021 Sb.). Sbírka právních předpisů je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na odkazu https://sbirkapp.gov.cz/

Z důvodu přehlednosti a orientace v platných právních předpisech města Hradec nad Moravicí budeme nadále v této sekci zveřejňovat jejich úplná znění.

 

Právní předpisy města Hradec nad Moravicí

číslo OZV Název obecně závazné vyhlášky účinnost od - do změna/zrušení právním předpisem
1/2024 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.04.2024 dosud  
5/2023 OZV o místním poplatku z pobytu 01.01.2024 dosud  
4/2023 OZV o místním poplatku ze psů 01.01.2024 dosud  
3/2023

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2024 dosud  
2/2023

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

01.01.2024 dosud  
1/2023 OZV o nočním klidu 04.05.2023 dosud  
3/2022 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2023 31.12.2023 OZV 3/2023
2/2022 OZV o nočním klidu 07.07.2022 03.05.2023 OZV 1/2023
1/2022 OZV o nočním klidu 28.04.2022 06.07.2022 OZV 2/2022
4/2021 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2022 31.12.2022 OZV 3/2022
3/2021 OZV o nočním klidu 07.07.2021 27.04.2022 OZV 1/2022
2/2021 OZV o nočním klidu 13.05.2021 06.07.2021 OZV 3/2021
1/2021 OZV o místním poplatku z pobytu  12.03.2021 31.12.2023 OZV 5/2023
4/2020 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01. 2021 31.12.2021 OZV 4/2021
3/2020 OZV o nočním klidu 10.7.2020 12.05.2021 OZV 2/2021
2/2020 OZV o nočním klidu 1.6.2020 9.7.2020 OZV 3/2020
1/2020 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.3.2020 31.03.2024 OZV 1/2024
4/2019 OZV o místním poplatku ze psů 1.1.2020 31.12.2023 OZV 4/2023
3/2019 OZV o místním poplatku z pobytu 1.1.2020 11.03.2021 OZV 1/2021
2/2019

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020 31.12.2020 OZV 4/2020
1/2019 OZV o nočním klidu 11.7.2019

31.5.2020

OZV 2/2020
3/2018 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2019 31.12.2019 OZV 2/2019
2/2018 OZV o nočním klidu 12.7.2018 10.7.2019 OZV 1/2019
1/2018 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.4.2018 29.2.2020 OZV 1/2020
4/2017 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2018 31.12.2019 OZV 3/2018
3/2017 OZV, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městěm Hradec nad Moravicí 17.3.2017 dosud  
2/2017 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.4.2017 31.3.2018 OZV 2/2018
1/2017 OZV, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Hradec nad Moravicí č. 08/2012 o místním poplatku ze vstupného 1.4.2017 dosud  
5/2016 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2017 31.12.2017 OZV 4/2017
4/2016 OZV o regulaci hlučných činností 5.1.2017 dosud  
3/2016 OZV o nočním klidu 5.1.2017 11.7.2018 OZV 2/2018
2/2016 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec nad Moravicí č. 05/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8.10.2016 31.3.2017 OZV 2/2017
1/2016 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 22.6.2016 31.12.2016 OZV 5/2016
2/2015 OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 03/1996 o užívání městského znaku a praporu města 25.3.2015 dosud  
1/2015 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 25.3.2015 21.6.2016 OZV 1/2016
3/2014 OZV, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 04/2013 města Hradec nad Moravicí, kterou se stanovují požadavky pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení (o reklamách) ve městě Hradec nad Moravicí, včetně městských částí 1.1.2015 dosud  
2/2014 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2015 21.6.2016 OZV 1/2015 OZV 1/2016
1/2014 OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 01/2001 o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města Hradec nad Moravicí, obecně závazná vyhláška města č. 02/2003 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení zvířat na území města Hradec nad Moravicí 1.8.2014 dosud  
4/2013 OZV, kterou se stanovují požadavky pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení ve městě Hradec nad Moravicí, včetně městských částí (OZV o reklamách) 1.1.2014 31.12.2014 OZV 3/2014
3/2013 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2014 31.12.2014 OZV 2/2014
2/2013 OZV, kterou se ruší OZV č. 04/1996 o vytvoření a používání účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Hradec nad Moravicí", č. 03/2003 o udržování čistoty, ochraně veřejného pořádku a veřejné zeleně v Hradci nad Moravicí a Nařízení č. 03/2005, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování 1.7.2013 dosud  
1/2013 OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity 1.3.2013 31.12.2019 OZV 3/2019
9/2012 OZV o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím při činnosti fyzických osob na území města Hradec nad Moravicí 1.1.2013 31.12.2023 OZV 2/2023
8/2012 OZV o místním poplatku ze vstupného 1.1.2013 31.3.2017 OZV 1/2017
7/2012 OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 1.1.2013 31.12.2019 OZV 3/2019
6/2012 OZV o místním poplatku ze psů 1.1.2013 31.12.2019 OZV 4/2019
5/2012 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2013 31.3.2017 OZV 2/2016 OZV 2/2017
4/2012 OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 04/2011 o místních poplatcích 1.1.2013 dosud  
3/2012 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2013 31.12.2013 OZV 3/2013
2/2012 OZV, kterou se zruší obecně závazná vyhláška č. 01/2011 o využívání plakátovacích ploch města Hradce nad Moravicí 5.7.2012 dosud  
1/2012 OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 5.7.2012 4.1.2017 OZV 3/2016
6/2011 OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 1.10.2011 4.7.2012 OZV 1/2012
5/2011 OZV o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím při činnosti fyzických osob na území města Hradec nad Moravicí 1.10.2011 31.12.2012 OZV 9/2012
4/2011 OZV o místních poplatcích 1.7.2011 31.12.2012 OZV 4/2012
3/2011 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 03/2007 o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Hradec nad Moravicí 1.8.2011 31.10.2012 OZV 5/2011
2/2011 OZV o doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 01/2006 o místních poplatcích 1.6.2011 30.6.2011 OZV 4/2011
1/2011 OZV o využívání plakátovacích ploch města Hradce nad Moravicí 2.5.2011 4.7.2012 OZV 2/2012
1/2009 OZV, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2010 dosud  
1/2008 OZV, o změně a doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 02/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 12.6.2008 30.9.2011 OZV 5/2011
3/2007 OZV o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím při činnosti fyzických osob na území města Hradec nad Moravicí 1.1.2008 30.9.2011 OZV 3/2011 OZV 5/2011
2/2007 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2008 30.9.2011 OZV 1/2008 OZV 5/2011
1/2007 OZV o doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 01/2006 o místních poplatcích 1.1.2008 30.6.2011 OZV 4/2011
1/2006 OZV o místních poplatcích 1.1.2007 30.6.2011 OZV 1/2007 OZV 2/2011 OZV 4/2011
2/2005 OZV o stanovení spádových obvodů základních škol ve městě Hradec nad Moravicí 1.7.2005 dosud  
1/2005 OZV o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 1.4.2005 dosud  
3/2004 OZV o ocenění a poctách města Hradce nad Moravicí 7.12.2004 dosud  
1/2004 OZV o ocenění a poctách města Hradce nad Moravicí 31.8.2004 6.12.2004 OZV 3/2004
4/2003 OZV o místních poplatcích 1.1.2004 31.12.2006 OZV 1/2006
3/2003 OZV o udržování čistoty, ochraně veřejného pořádku a veřejné zeleně v Hradci nad Moravicí 1.8.2003 30.6.2013 OZV 2/2013
2/2003 OZV o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení zvířat na území města Hradec nad Moravicí 1.8.2003 31.7.2014 OZV 1/2014
1/2003 OZV o uplatnění koeficientů, upravujících základní sazbu daně z nemovitosti pro jednotlivé části města 1.1.2004 31.12.2009 OZV 1/2009
2/2002 OZV - Tržní řád pro území města Hradce nad Moravicí 1.7.2002 31.3.2018 OZV 1/2018
1/2002 OZV - Požární řád města Hradec nad Moravicí 14.3.2002 dosud  
3/2001 OZV o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Hradec nad Moravicí 1.1.2002 31.12.2007 OZV 3/2007
1/2001 OZV o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání hudebních reprodukcí na území města Hradce nad Moravicí 20.10.2001 31.7.2014 OZV 1/2014
 
číslo nařízení opatření Název nařízení a opatření účinnost od - do změna/zrušení právním předpisem
1/2021 Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě (272.25 kB) 15.3.2021 dosud  
1/2020

Opatření - Řád veřejného pohřebiště

Vzorová smlouva

Ceník za pronájem hrobových míst - platný od 1. 1. 2021

4.9.2020 dosud  
1/2019 Nařízení  o zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje na území města Hradec nad Moravicí 1.1.2020 dosud  
1/2018 Nařízení, kterým se mění nařízení města Hradec nad Moravicí č. 1/2017, o vymezení oblastí města Hradec nad Moravicí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1.3.2018 14.3.2021 Nařízení 1/2021
2/2017 Nařízení o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradec nad Moravicí na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích 1.4.2017 14.3.2021 Nařízení 1/2021
1/2017 Nařízení o vymezení oblastí města Hradec nad Moravicí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1.4.2017 14.3.2021 Nařízení 1/2021
1/2016 Nařízení, kterým se ruší nařízení města Hradec nad Moravicí č. 02/2006, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě 07.12.2016 dosud  
8/2011 Nařízení, kterým se ruší OZV č. 04/2000 o stavební uzávěře ze dne 15.08.2000 1.12.2011 dosud  
7/2011 Nařízení, kterým se ruší OZV č. 01/1998 o stavební uzávěře ze dne 03.02.1998 1.12.2011 dosud  
2/2006 Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě 27.6.2006 6.12.2016 Nařízení 1/2016
1/2006 Opatření - Řád veřejného pohřebiště 1.7.2006 3.9.2020 Nařízení 1/2020
3/2005 Nařízení, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování 1.7.2005 30.6.2013 OZV 2/2013
2/2004 Nařízení o zrušení OZV č. 05/1997 o zastavování a stání a placeném parkování 15.9.2004 dosud  
2/2001 Nařízení o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic 1.1.2002 dosud  

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
déšť se sněhem 9 °C 1 °C
déšť se sněhem, mírný západní vítr
vítrZ, 5.96m/s
tlak1006hPa
vlhkost92%
srážky2.84mm
sněžení9.93mm