Obsah

Důležité odkazy a informace

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

 

 

www.kinoorion.cz
www.kinoorion.cz


 

Město Hradec nad Moravicí Vás zve :

  O zdravých zoubkách Den otevřených dveříPutování ztracené kapky   Mažoretky CharlieZápis na ZŠ Hradec nad Moravicí    Zápis do 1. ročníku  Otevírání jaraO hezkých věcech Vy+my Osvobození města Kino Orion březen 2019     
Aktivity pro seniory   Mladí redaktoři v akci   Karel Plíhal Hradecký slunovrat Hradecká pouťPříměstské tábory

Zprávy

22.03.2019

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu 2019 (aktualizace 22. 3. 2019)

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech pátek 24. 5. 2019 a sobota 25. 5. 2019. Informace pro voliče. Informace pro okrskové volební komise.

Detail

18.03.2019

zub

O zdravých zoubkách - nedělní pohádka

Město Hradec nad Moravicí zve malé i velké diváky na březnovou nedělní pohádku O zdravých zoubkách aneb kazoury jsme vyhnali. Pohádka bude hrát v neděli 24. března 2019 v 15:30 v kinosále Národního domu.

Detail

18.03.2019

Informace

Sběr nebezpečných odpadů

Městský úřad v Hradci nad Moravicí oznamuje občanům, že bude proveden sběr nebezpečných odpadů z domácností, v sobotu 30. března 2019 na těchto stanovištích: JAKUBČOVICE (ve středu obce u obchodu) 8:00 - 9:00 DOMORADOVICE (u Hasičské zbrojnice) 8:00 - 9:00 BOHUČOVICE (ve středu obce naproti BUS zastávky) 9:30 - 10:30 ŽIMROVICE (vedle restaurace Areál dobré pohody) 9:30 - 10:30 KAJLOVEC (u potoka vedle autoservisu Fischer) 11:00 - 12:00 BENKOVICE (u autobusové zastávky) 11:00 - 12:00 HRADEC NAD MORAVICÍ (Pod Kalvárií) 13:00 - 14:00 HRADEC NAD MORAVICÍ (ulice Smetanova - za nádražím) 13:00 - 14:00

Detail

15.03.2019

Dopravní omezení - práce na silnici

Informace o omezení provozu mezi obcemi Jakubčovice a Bohučovice

Podle sdělení Magistrátu města Opavy, odboru dopravy, dojde z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4648 - napojení do kamenolomu Bohučovice“ ve dnech od 18. března do 30. června 2019 k omezení obecného užívání silnice III/4648, a to v úseku od konce zástavby obce Bohučovice po křižovatku se silnicí III/4643 (směr Jakubčovice).

Detail

13.03.2019

Informace

Tříděný sběr plechových obalů

Oznamujeme občanům, že do žlutých kontejnerů na tříděný sběr plastů a nápojových kartónů je možno nově ukládat také plechové obaly – konzervy a plechovky od nápojů. Konzervy je vhodné vymýt. Takto vytříděné odpady jsou dále dotřiďovány na lince svozové společnosti.

Detail

13.03.2019

Informace

Svozy bioodpadu

Na konci března začínají pravidelné svozy bioodpadu. První svoz pro obce Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice a Žimrovice je 27. 3. 2019. První svoz pro obce Hradec nad Moravicí a Kajlovec je 4. 4. 2019.

Detail

13.03.2019

Jaro

Otevírání jara a zahájení turistické sezóny

V sobotu 13. dubna 2019 proběhne tradiční akce Otevírání jara a zahájení turistické sezóny. Zahájení bude v 9:15 před branou Červeného zámku. Pro účastníky budou připraveny tři turistické trasy a další kulturní i zábavný program.

Detail

13.03.2019

Vítání občánků

Vítání nových občánků města: sobota 16. 3. 2019

Vážení rodiče, město Hradec nad Moravicí si dovoluje pozvat Vás, Vaše děťátko a další členy rodiny na slavnostní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, které se uskuteční v sobotu 16. března 2019 v 10 hodin v obřadní síni v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265.

Detail

06.03.2019

Mažoretky

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, 4. kvalifikační kolo 30. 3. 2019 Hradec nad Moravicí

Poslední březnovou sobotu zaplní sportovní halu základní školy mažoretky, které se sjedou do Hradce z různých koutů republiky. Kvalifikační kola výkonnostní třídy A a B se konají celkem v devíti obcích a městech ČR. 

Detail

06.03.2019

Hradecké noviny

Hradecké noviny a nové periodikum Hradecký kulturní měsíčník

Uzávěrka nového vydání zpravodaje Hradecké noviny (č. 2/2019) a prvního vydání nového periodika Hradecký kulturní měsíčník je v pátek 15. 3. 2019.

Detail

04.03.2019

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

V sobotu 6. dubna 2019 proběhne celorepubliková akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Hlavním organizátorem v Hradci nad Moravicí je Sbor dobrovolných hasičů. Sraz v 9 hodin u hasičské zbrojnice.

Detail

01.03.2019

Legie

Příměstské tábory

HRAcí DEskové Centrum Legie pořádá v červenci 2019 pro děti od 5 do 15 let tři turnusy příměstského tábora. Tábory budou probíhat na Mariánských loukách u hotelu Belaria a v Kempu Kajlovec.

Detail

26.02.2019

Masopust

O hezkých věcech, které zažíváme

V pondělí 15. 4. 2019 v 19 hodin v kinosále Národního domu proběhne zájezdové představení DIVADLA NA ZÁBRADLÍ (divadelního souboru Masopust) s názvem O hezkých věcech, které zažíváme. Představení probíhá ve spolupráci se Statutárním městem Opava, v rámci festivalu Další břehy. Předprodej vstupenek v Informačním centru Hradec nad Moravicí.

Detail

26.02.2019

Kino

Kino Orion - březnové novinky

V březnu Kino Orion uvede kromě výborného programu i dvě zajímavosti. K MDŽ bude promítáno filmové překvapení, z cyklu Kino tajne - To je fajne. Poslední březnový den bude v kině mezinárodní předpremiéra českého filmu Teroristka, s osobním uvedením režiséra Radka Bajgara.

Detail

21.02.2019

Hradecký kulturní měsíčník

Hradecký kulturní měsíčník

Od 1. dubna 2019 bude vycházet Hradecký kulturní měsíčník, v kterém se budou moci občané dozvědět o pořádaných akcích z oblasti kultury, sportu, gastronomie apod. Měsíčník bude pravidelně doručován do poštovních schránek.

Detail

18.02.2019

ZŠ Hradec

Základní škola zve na Den otevřených dveří a zápis

Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, Opavská 217 pořádá v úterý 19. března 2019 od 14 do 17 hodin Den otevřených dveří. V pátek 5. dubna pořádá škola Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019 / 2020.

Detail

13.02.2019

Dotační program města Hradec nad Moravicí pro rok 2019

Vážení spoluobčané, Rada města Hradec nad Moravicí vyhlásila Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2019.

Detail

13.02.2019

Informace k rozhodnutí zastupitelstva města

V návaznosti na platné usnesení zastupitelstva města ze dne 28. 1. 2019, č. 1.3.2019/ZM, byla dne 13. 2. 2019 Centru pro regionální rozvoj České republiky zaslána informace, že město Hradec nad Moravicí neschválilo přijetí dotace na realizaci projektu: Polyfunkční komunitní centrum, Hradec nad Moravicí, č. CZ.06.2.2.56/0.0/17_088/0005920 z integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi.

Detail

12.02.2019

Mezi obyvateli Hradce nad Moravicí najdeme téměř 40 Dobrých andělů

Příspěvek zaslaný do Hradeckých novin č. 1/2019.

Detail

12.02.2019

Tříkrálová sbírka 2019 (2. skautský oddíl Domoradovice)

Příspěvek zaslaný do Hradeckých novin č. 1/2019.

Detail